POPÜLER YAZILARIMIZ

Takım Yıldızı Nedir?

Bence hepinizin dikkatini tak?my?ld?zlar? çekmi?tir. O zaman uzay?n renkli simalar? tak?my?ld?zlar? ile tan??al?m. Tak?my?ld?zlar? bir nesne, e?ya ya da hayvan ad? al?rlar. Bunun sebebi, bilim insanlar?...

Gezegenler Hakkında Bilgiler

Kimi zaman bize yüzünü gösteren, kimi zaman ise sadece belgesellerde ve dergilerde görüp bilgi sahibi olabildi?imiz o devasa gezegenleri gelin hep birlikte inceleyelim. Gezegen Nedir? Bir...

MUTLAKA OKUNMALI

Mersinli Girişimci: Kadim Akça

BA?ARISIZLI?A U?RAYINCA “OFF” DEMEY?N ARKADA?LAR BU BA?ARI ÖYKÜLER? TAM S?ZE GÖRE… HAYAL KURUN VE MÜCADELE ED?N… TÜRK G?B? KONU?KAN, ?SVEÇL? G?B? DÜZENL?… Mersin’den Stockholm’a uzanan bir...

ESPARK’TA TEGV YARARINA “SESİM RESİM” SERGİSİ

Sanatç? Cenk Yüksel’in “E?itimde F?rsat E?itli?i” temas?yla resmetti?i hikayelerin sergisi Espark’ta aç?ld?. Sanatç? Cenk Yüksel taraf?ndan “E?itimde F?rsat E?itli?i” temas? ile resmedilen hikayelerin sergisi “Sesim...

Deprem Öncesi Yapılacaklar

Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üzerine koyun. Acil durum çantanızı yanınıza...

BA?ARI ÖYKÜLER?

Mesleklerle Dolu Bir Öğretmen

17 ya??nda yazarl??a ba?layan, hayat?n? tiyatroya adam?? daha sonra ö?retmenli?e ba?lam?? olan Erdal ?ahin ile röportaj yapt?k. Erdal Ö?retmenimiz bize çarp?c? aç?klamalarda bulundu. Öncelikle sizi...

Giresun’un Tarihi Kişiliği

Giresun’un Efsanesi Osman A?a’n?n hikayesini okurlarla bulu?turduk.                 Topal Osman A?a 1883 y?l?nda Giresun Hac? Hüseyin Mahallesi'nde do?mu?tur. Gençli?inde liderlik vasf?ndan dolay? isminde a?a ifadesi...

İşletmeci Anneden Yöresel Lezzetler

Kulp'un tek kad?n i?letmecisi Ay?e Gündüz, "Han?meli" ad?n? verdi?i mekân?nda yapt??? lezzetli yemekleriyle hem gözümüzü hem de karn?m?z? doyuruyor Anne eli de?mi? gibi sözünü tam...

GÜNDEM ÖZEL

KÜLTÜR VE SANAT

Neymiş ki bu Bienal?

Dü?ler Atölyesi’nde s?n?f arkada?lar?m?n 15 May?s-15 Haziran tarihleri aras?nda ?stanbul’daki bienal için yapt??? “Küçük Olan...

Hiç eskimeyen bir yazar: Rıfat Ilgaz

Geçen gün televizyonda Hababam S?n?f? filmlerinden birine rastlad?m. Yine çok keyifle izledim ve Renkli Kalemler...

Nicomedia Krallığı, Kocaeli

3000 y?ll?k önemli tarihi ile büyük krall?klara ev sahipli?i yapm?? olan Kocaeli, içinde hala ayakta...

Uzun Bir Aradan Sonra Pınar Ablamızla Tekrar Bir Aradaydık

Geçti?imiz dönemde Yeniköy Ö?renim Birimi'nde gönüllü olarak bize drama e?itimi veren P?nar Deniz ablam?za davetimizi k?rmay?p...

Minik Öğrencilerin Hayat Hikâyeleri Kitap Oldu

Demirkent TOK? ?lkokulu üçüncü s?n?f ö?rencileri, ya?ad?klar? olaylardan esinlenerek yazd?klar? hikâyeleri "Hayat Dolu...

E??T?M

Müziğin Eğitime Katkısı

E?lenmek veya zaman geçirmek için dinledi?imiz müzi?in çocuklar?n geli?imine ve e?itimine birçok katk?s? oldu?unu biliyor muydunuz? Müzik ve çocuk geli?imi üzerine yap?lan ara?t?rmalar, müzik ile...

B?L?M

Kendini Onaran Maddeler

Günümüzde geli?en teknoloji ile kar??m?za ç?kan kendini onaran maddeler sayesinde gelecekte ya?am daha kolay olacak. Bunlardan ilki Frans?z bilim insanlar?n?n geli?tirdi?i, kesilse bile kendini onarabilen...

SON YAZILAR

Orta Oyunu

Müzik, dans, taklit gibi unsurları içeren seyircilerin ortasında oynanan geleneksel bir oyundur. Halk tiyatrosu örneğidir. Canlı oyuncularla...

Deprem Öncesi Yapılacaklar

Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üzerine koyun. Acil durum çantanızı yanınıza...

Anlamı Ne Ola ki

Bahar çiçeğiyle güzeldir: Yaşamımızda bulunan tüm güzelliklerin mutlaka bir vakti zamanı vardır. Vaktinden önce yapılan işler veya...