Vals’in Eğlencesi

Asaletin dansı vals ile tanışmaya hazır mısınız?

Vals dansı, 19 yy’ın başlarında Almanya ve Avusturya’da dans edilen bölgenin yerel farklılıklarını bünyesinde barındırarak gelişim göstermiştir. Kısa sürede Johann Straus’un müziğinin etkisiyle önce Viyana’da ardından da 1812 yılından itibaren de İngiltere’de geniş kitlelere ulaşmış, aristokrasinin beğenisini kazanarak baloların vazgeçilmez eğlencesi olmuştur. Sonrasında da bütün dünyaya yayılmıştır. Vals, günümüzde Viyana Valsi ve Modern (Standart) Vals olmak üzere iki farklı ritim ve kategoride dünya dans literatüründe yerini almaktadır.

Renkli Kalem Yeniköy Gazetecilerinin Valsi
Renkli Kalem Yeniköy Gazetecilerinin Valsi

Vals’te Dikkat!

Modern Vals, Viyana Valsi’ne göre çok daha yavaştır ve figürler belli bir bölgede gerçekleşir. Viyana Valsi’nde ise çiftler kendi etrafında dönerlerken tüm alanı kullanırlar.

Yaklaşık 400 yıl önce doğmuş bir dans olması nedeniyle çiftler kendilerinin geçmişe doğru bir yolculuğa çıktığını hissetmelidir. Tüm duruş ve bakışlar eskinin izlerini taşımalıdır. Çiftler birbirlerine sıkıca tutunmalı ve birbirlerine güvendiklerini izleyenlere hisettirmelidir. Bir nokta çevresinde dönerken bu temas asla kesilmemelidir. Duruş pozisyonu, diğer dans türlerine göre daha dik ve abartılıdır. Bu da çiftlerin asil görünmelerini sağlar. Bu sebeple bu duruştan asla vazgeçilmemelidir.

Kaynak : www.globalsanat.com.tr