Evde Kağıt Yapalım!

Kağıt genellikle sıkıştırılmış binlerce minicik uzun ince ağaç liflerinden meydana gelir. Bu lifler ayrıştırılabilir ve ev yapımı kağıt yapmak için yeniden...

EVİMDEKİ EĞLENCE

DEV KÖPÜKLER Malzemeler: S?v? sabun

Evimdeki Eğlence

Dev Köpükler Malzemeler:Sıvı SabunMakasKulak ÇöpüKulak çöpünün kulağımızı temizlediği yerlerden birini keselim. Sıvı...

KÜÇÜK ASTRONOTLAR EKRANDA

NASA’n?n First Woman isimli App Oyunu   7-8 Ya?lar?ndaki çocuklar?n uzay bilimlerine ve yabanc? dile kar?? ilgilerinin artmas? için yap?lm??, Artemis Projesini anlatan bir oyundur. Çocuklar?n dü?ünce...

BİR ARTEMİS HİKAYESİ

Artemis Projesi Nedir? Amerika Birle?ik Devletleri Ulusal Havac?l?k ve Uzay Dairesi liderli?inde, Avrupa Uzay Ajans?, Japonya Uzay Ara?t?rma Ajans? ve Kanada Uzay Ajans? gibi uluslararas?...

Maden Tetkik Arama Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’ni Ziyaret Ettik

Türkiye’nin ilk ve en büyük tabiat tarihi müzesini ziyaret ettik. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü?ü bünyesinde 7 ?ubat 1968 tarihinde, kurumun arazi çal??malar?nda...

Dünya Genelinde Çalışanlar Yeni Beceriler Edinmeye Çok İstekli

?? yeri dinamiklerinin de?i?mesiyle yetenekli ki?ileri elde tutabilmek ve bu ki?ilerin say?s?n? art?rabilmek için, i?verenlerin çal??anlar?n ihtiyaçlar?na hiç olmad??? kadar dikkat etmesi ve daha...

1927’den Beri Devam Eden Zift Damlası Deneyi

Guinness Rekorlar Kitab?'nda da Yer Alan, Dünyan?n En Uzun Süredir Devam Eden Laboratuvar Deneyi! Bal damlalar? yava? yava? akar; çünkü bal?n ak??kanl??? suya göre 10.000...

Pablo Picasso Hakkında Daha Önce Duymadığınız Bir Gerçek

25 Ekim 1881'de Malga ?spanya'da do?an Pablo Picasso'nun tam ismini yazmak yakla??k 2 sat?r?m?z? al?yor. Pablo Picasso, tam ad? ile Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la...

Robotlara Özel Deri Geliştirildi

Yap?lan yeni bir ara?t?rma, bilim insanlar?n?n hücreleri kullanarak ilk kez robotik bir parmak üzerinde insan benzeri cilt üretmeyi ö?rendi?ini ortaya ç?kard?.  Tokyo Üniversitesinde proje profesörü...

SON YAZILAR

Daha fazla

    HABER KARMASI

    Daha fazla