Nesilden Nesile Yaşam Mücadelesi

Dünyada eşi olmayan, Van Gölünün doğasına özgünlüğüyle ilgi çeken inci kefali, her yıl belli aylarda akıntıya karşı...

5 Haziran Dünya Çevre Günü İçin Elele Veren Çorlu

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında doğa için harekete geçen Çorlu bizlere çok daha temiz bir dünya ve gelecek bırakmaya özen gösteriyor.

Coşkusu Hiç Eksilmeyen Çağlayan 

Yaz?n ayr? k???n ayr? Girlevik ?elalesi her an co?kuyla ça?lamaya devam ediyor. Erzincan deyince il merkezinin 30 km...

İhtişamlı Karanlık

Kemaliye'yi cennet haline getiren Karanl?k Kalyonu, ye?il renkli sular?yla bir do?a harikas? Görünü?ü ile...

BAŞKA SPORLARA BENZEMİYOR!

Erzincan Enduro ekibinin ö?renim birimimize ziyarete gelen üyelerinden Meriç Yeter ve Ömer Ö?ütçü, Enduro sporu hakk?nda bizleri bilgilendirdi ve sorular?m?z? yan?tlad?. Keyifli...

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YARALI KÖPEĞE, 11 YAŞINDAKİ SAMET SAHİP ÇIKTI

Erci?’te otomobil sürücüsünün çarparak kaçt??? yerde can çeki?en köpe?e, ortaokul ö?rencisi Samet ?entürk (11) su ve yiyecek verip, tedavisi için veterinere götürülmesini sa?lad?. Kaza,...

Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Vakfı (ÇEKÜL)

ÇEKÜL, 1990 y?l?nda kurulmu?tur. 140 y?ll?k tarihi Pera Apartman?’nda, zaman?nda Hristiyan nüfusun ya?ad??? bir mahallede, tarihi ve kültürel varl?klar? korumak amac?yla kurulmu?tur. Vak?f do?al ve...

Doğayı Seviyoruz Kültürümüze Sahip Çıkmak İçin Yollardayız!

Çevre ve Kültür De?erlerini Koruma ve Tan?tma Vakf? (ÇEKÜL) Renkli Kalemler Ekibi olarak ziyaretimizi gerçekle?tirdik. Okulumuz Dr. Lütfi K?rdar ilkokulunun bahçesine yana?an minibüsler ile yolculu?umuzu...

Özlem’den Kitap ve Film Önerileri

Renkli kalemler ekibinden Özlem Karadeniz çevreye yönelik kitap ve film tavsiyelerinde bulunuyor: Filmler Dersuuzal? (1975) Thech?nasyndrome (1979) Yar?ndan sonra ( 2004) Kitaplar A?açlar?n Gizli Ya?am? Dünya Ortak Evimiz Do?alar?n?n Pe?inde

İklim Değişikliği ve Etkiler

?klim de?i?ikli?i insan sa?l??? üzerinde do?rudan ve dolayl? olarak olumsuz etki göstermektedir. Gelin bu etkilere birlikte bakal?m. Renkli Kalemler ekibinden Esmanur, iklim de?i?ikli?inin insan...

SON YAZILAR

Daha fazla

    HABER KARMASI

    Daha fazla