Hakkari’de Geleneksel Oyunlar Gençlere Öğretiliyor

Hakkari’nin Demirli (Rezan) köyü sakinleri, bo? zamanlar?nda büyüklerinden ö?rendikleri oyunlar? oynayarak unutulmaya yüz tutmu? geleneklerini ya?at?yor.

Bo? zamanlar?nda “kel?berane” ve “20 ta?” oyununu oynayan köylüler, bu oyunlar? gençlere de ö?reterek gelecek nesillere aktar?lmas?n? sa?l?yor.

Oyunlar? nesilden nesile aktarmaya çal??t?klar?n? belirten Bozkurt, “Eskiden oyunlar?m?z ve oyuncaklar?m?z do?ald?. Do?al ortamda oynuyorduk. Güzel bir etkinlik oluyor. Dedelerimizden ö?rendi?imiz bu oyunlar? çocuklar?m?za da ö?retiyoruz” dedi.

Oyunlar? dedesinin babas?na, babas?n?n da kendisine ö?retti?ini anlatan Nazmi Ayd?n ise “Bu oyunlar bizim için önemli bir kültür. Biz de bunu ya?atmak için her ya?tan köylülerimizle oynuyoruz. Bu oyunlar çok zevkli oluyor ve çocuklar gibi biz de mutlu oluyoruz.” diye konu?tu.

Resim16Resim15