Yöremize Ait Çocuk Oyunları

siirt oyunKuçat
Oyun üç ve daha fazla çocuk arasında ucu sivriltilmiş, 30-50 cm uzunluğunda odunlarla, ıslak çamurlu bir zemin üzerinde oynanır.

Gazeliti Garki

En fazla beş kişilik iki grupla oynanan bir çocuk oyunudur. Bu oyunda iki gruptan biri, yani beş kişilik grup saklanır. Geri kalan beş kişi saklananları bulunca oyun sona erer.

Titta
Bir kg’lık boş teneke veya benzeri kutularla oynanan çocuk oyunudur. En az dört kişiyle oynanır. Oyunda bir ebe olup, tenekenin başında kalır, diğerleri saklanır. Saklanan kişiler ortadaki tenekeye gizlice tekme vurarak tekrar saklanırlar. Ebe diğerlerini sobe edinceye kadar oyun devam eder.

Ihmar’ıl Tavil
Uzun eşek oyunu olan bu oyun beş kişilik iki grupla birbirinin sırtına atlama şeklinde oynanır.

Zevzen
İki kişilik bir oyundur. Genellikle kız çocuklarının yere çizmiş oldukları çizgilerde ayaklarıyla taşı çizgilerden atlatarak oynadıkları oyundur. Bunun yanında Şirişkah, Pit Levliye, Tappıkat, Saklambaç, Kıbap ve Mız’ar gibi oyunlar da oynanır.