Renkli Kalemler İletişim Fakültesinde

Renkli Kalemler Mersin ekibi olarak Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senem Duruel ERKILIÇ ve Dekan Yardımcısı Dr. Ahmet TAYLAN’ı ziyaret ederek merak ettiğimiz sorulara yanıt aradık.

2 4

5 6

Renkli Kalemler ekibi olarak, konuk olduğumuz İletişim Fakültesinde “gazete” sözcüğünün anlamından bölümde öğrencileri olduğuna, bu mesleği neden seçtiklerinden mesleğin gelecekteki durumuna kadar pek çok alanda keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Dekan Prof. Dr. Senem Duruel ERKILIÇ, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında okuduktan sonra Türkiye’ye dönmüş ve iletişim alanında çalışmalar yapmış. Mersin Üniversitesinde dekan olarak görev yaptığını belirten Erkılıç, iletişim alanında öğrenciler yetiştirdiklerini vurguladı.
Dekan Yardımcısı Dr. Ahmet TAYLAN’a “gazete” kelimesinin nereden geldiğini sorduk. Anlattığına göre, 15.yüzyılda Avrupa’daki tüccarların kendi aralarında iletişime geçmek için yazdıkları mektuplarla başlamış gazetenin tarihi serüveni. Bu mektupları özellikle ticaret yapanlar kullanırmış. O zamanlar kervanlar ve göç yolları varmış ve orada olan savaşlarla ilgili, yollar üzerindeki haydutlarla ilgili, çeşitli kazalar olaylar ile ilgili tehlikeyi haber vermek için haber mektupları yavaş yavaş gelişerek gazetelere dönüşmüş. İtalyancada “gazette” diye bir kelime var, ondan türemiş diyebiliriz. Gazete ismi sonra tüm dünyaya benzer şekilde yerleşmiş.
Renkli Kalemler ekibi olarak daha sonra haber masasına da konuk olduk ve üniversite öğrencilerinin nasıl eğitim aldığını gördük, dinledik. Son olarak Prof. Dr. Senem Duruel ERKILIÇ’tan üniversiteyle ilgili küçük hediyeler alarak bize zaman ayırdığı için kendisine teşekkür ettik. Bizim için oldukça farklı ve heyecanlı bir deneyim oldu.