Resim2Hakkâri, tarih boyunca büyük medeniyetlerin (Sasani, Bizans, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı gibi) kıyısında yer almış, Anadolu’nun güneydoğu köşesinde yüksek dağlar ve vadilerden oluşan bir yöremizdir.

Bu durum ortaçağda da değişmemiş; güç coğrafi koşullar ulaşımı ve yerleşimi zorlaştırmış, göçebelik ve buna bağlı olarak hayvancılık yerel kültürün özellikleri olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ortaçağ boyunca Anadolu, İran ve Irak’ın arasında kalan bu dağlık coğrafyada, İslam ve Hıristiyanlık kültürel dokuyu belirleyen iki önemli unsur olmuştur. Geleneksel evler ve kırsal kesimdeki konutlar ise turizmin önemli çekiciliklerindendir.

Hakkâri’de yer alan konak ve saraylar yerel kültürün tanıtılması ve yöreyi ziyaret eden turistlere geçmişten günümüze Hakkâri’nin ev ve eklentilerinin geçirdiği süreci anlatması açısından önemlidir. Turistlerin en çok ilgi duydukları konuların başında yöre insanının davranış özellikleri gelmektedir.

Kaynakça: www.hakkari.ktb.gov.tr