Küçük Gazetecilerimizle Birlikte Kurtalan Ekspresi Tanıyalım


Konfor ve Rahatl?k Bir AradaTREN
?imdilerde Kurtalan-Ankara aras? seferlerine devam eden tren, eskiden Haydarpa?a ?stasyonuna kadar gidiyordu. Yatakl? vagonlar? sayesinde sizi evinizdeymi? gibi hissettirirken, konforlu koltuklar?yla da rahat bir yolculuk yapmam?z? sa?l?yor.

Sinema ve Müzikle ?ç ?çe
Y?lmaz Güney’in Sürü filmiyle ilk kez beyazperdeyle tan??an Güney Ekspresi, Türkiye’nin ilk Rock grubu Kurtalan Eksprese de ad?n? vermi?. Hatta gruba bu ismin verilmesi, grup üyelerinden biri olan ünlü sanatç? Bar?? Manço’nun Kurtalanl? oldu?u iddialar?n? ortaya ç?karm?? ancak Bar?? Abi’miz maalesef Kurtalanl? de?il.

Neden Kurtalan Ekspres?
Kurtalan Ekspres, Bar?? Manço’nun 1972 y?l?nda kurdu?u ve ölümüne dek birlikte çal??t??? Anadolu Rock grubu. Grup ismini Haydarpa?a-Kurtalan hatt?nda çal??an Kurtalan Ekspresinden alm??t?r.