POPÜLER YAZILARIMIZ

Takım Yıldızı Nedir?

Bence hepinizin dikkatini tak?my?ld?zlar? çekmi?tir. O zaman uzay?n renkli simalar? tak?my?ld?zlar? ile tan??al?m. Tak?my?ld?zlar? bir nesne, e?ya ya da hayvan ad? al?rlar. Bunun sebebi, bilim insanlar?...

Gezegenler Hakkında Bilgiler

Kimi zaman bize yüzünü gösteren, kimi zaman ise sadece belgesellerde ve dergilerde görüp bilgi sahibi olabildi?imiz o devasa gezegenleri gelin hep birlikte inceleyelim. Gezegen Nedir? Bir...

MUTLAKA OKUNMALI

Erciş’te Dünya Şampiyonu Yetiştiren Antrenör Sinan Ağlar

2016’da Tayland’da yap?lm?? olan FIMA 2016 Gençler Muay Thai Dünya ?ampiyonu Kubilay Tarhan’?n ba?ar?l? antrenörü Sinan A?lar ile görü?tük ve spor hayat?na dair önemli...

Çocuk ve Müzik

Çocuk Senfoni Orkestras?; Türkiye’de ilk ?stanbul’da kurulan Bar?? ?çin Müzik Vakf? ile yola ç?k?lan  ve  zaman içerisinde El Sistema ile birlikte büyüme hedefleri olan bir proje.     Tepeba?? Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestras?,  mahallelerdeki...

Eşsiz Bir Güzellik Atatürk Arboretumu

?ehrin karma?as?ndan uzakla?mak için Belgrad Orman? yak?n?ndaki e?siz güzellik Atatürk Arboretumu yeni tercihiniz olabilir. Arboretum Nedir? Arboretumlar bilimsel ara?t?rma ve gözlem amac?yla orijini ve ya?lar?...

SPOR VE SA?LIK

Meyve Kabuklarından Gelen Şifa

K?? mevsimini ço?unlukla so?uk alg?nl??? ve griple sava?arak geçiriyoruz. Ama mevsimin getirdi?i hastal?klara kar??l?k ?ifas?n? da içinde bar?nd?ran k?? meyvelerimiz var. Her biri ayr? vitamin...

Hemşireliğin azalan cazibesi

Gerek sa?l?k sektöründeki s?k?nt?lar, gerek kapanan hastaneler yüzünden dertli bir meslek olmaya ba?layan hem?irelik mesle?i ile ilgili bilgi almak için bir hem?ire ile yapt???m?z...

Potanın gönüllüleri

Samsun TEGV Basketbol Kulubü’nden Zeynep Sayar ve Zeynep Sude K?rtay ile çok keyifli bir röportaj yapt?k. Bize basketbola nas?l ba?lad?klar?n? anlatt?lar ve basketbolla ilgili...

B?LEL?M

Renkli Kalemler Mersin Ekibini Tanıyalım

Halil ?brahim Kurt: Ben Cengiz Topel Ortaokulunda 5/C s?n?f?nda okuyorum. Sevdi?im ?eyler futbol, basketbol ve...

Bilen Gelsin Bilmeyen Gelsin: Kocaeli Bilim Merkezi

Renkli Kalemler ekibimiz yerinde inceledi: “Herkese Bilim Her Ya?a Bilim” slogan?yla yola ç?kan Kocaeli Bilim...

Milano Sirki ilk kez Mersin ve Gaziantep’teydi

Milano Sirki Nisan May?s aylar?nda Mersin ve Gaziantep’teydi. Çocuklar sirkte çok e?lendi. Sevimli köpekler, Bengal...

Renkli Duvarlar

Zeyrek Ö?renim Birimi gönüllüleri, Hac? Süleyman Bey ?lkokulu'nun duvarlar?n?, Birim Sorumlusu Umut Balk?z’?n çizimleri ile...

Sağlık Adam

“At?klar? yere de?il, Geri dönü?üme atal?m. Dünya pislenmesin, Sa?l?kl? ya?ayal?m.” Slogan?yla girdikleri okul yar??mas?nda Renkli Kalemler ekibinden Sare ve...

GEZEL?M GÖREL?M

ESKİŞEHİR’İN HAZİNESİ HAMAMLAR

Yeni aç?lan Eski?ehir Hamam Müzesi’ni ziyaret ederek Eski?ehir’in hamam kültürünü tan?ma f?rsat? yakalad?k. Türk hamamlar?na benzetilerek olu?turulan müzede, hamamlarda kullan?lan farkl? e?yalar?n sergileri ve hamam...

B?L?M

Evimdeki Eğlence

Dev Köpükler Malzemeler:Sıvı SabunMakasKulak ÇöpüKulak çöpünün kulağımızı temizlediği yerlerden birini keselim. Sıvı...

SON YAZILAR

Gazeteciliği Bir Bilenden Dinledik

Renkli Kalemler Zeyrek gazetesi için bizlere koçluk yapan Milliyet Gazetesi’nde muhabir olan Ozan Kadüker, birimimizde bizleri...

Dario Moreno Kimdir?

Memleketin yetiştirdiği en büyük seslerden biri olarak nitelendirilen Dario Moreno, asıl adı David Arugete, Yahudi asıllı Türk...

İki Resim Arasındaki 2 Fark

İki resim arasındaki 12 farkı bulunuz.