POPÜLER YAZILARIMIZ

Takım Yıldızı Nedir?

Bence hepinizin dikkatini tak?my?ld?zlar? çekmi?tir. O zaman uzay?n renkli simalar? tak?my?ld?zlar? ile tan??al?m. Tak?my?ld?zlar? bir nesne, e?ya ya da hayvan ad? al?rlar. Bunun sebebi, bilim insanlar?...

Gezegenler Hakkında Bilgiler

Kimi zaman bize yüzünü gösteren, kimi zaman ise sadece belgesellerde ve dergilerde görüp bilgi sahibi olabildi?imiz o devasa gezegenleri gelin hep birlikte inceleyelim. Gezegen Nedir? Bir...

MUTLAKA OKUNMALI

Siirt’li Usta Gazeteciler Pervarili Geleceğin Gazeteci Adaylarıyla Buluştular

Siirt’in usta gazetecileri Atilla Durak, Mehmet Niyazi Demir ve Fecri Barlık meslekî deneyimlerini gazeteci adaylarıyla paylaştılar.

Yöremize Ait Çocuk Oyunları

Kuçat Oyun üç ve daha fazla çocuk aras?nda ucu sivriltilmi?, 30-50 cm uzunlu?unda odunlarla, ?slak çamurlu bir zemin üzerinde oynan?r. Gazeliti Garki En fazla be? ki?ilik iki...

600 Yıllık Gelenek: Leblebi

Çorum'a özgü olan leblebinin nas?l ortaya ç?kt??? herkes taraf?ndan merak edilen bir konudur. Biz de sizler gibi merak ettik ve leblebinin nas?l yap?ld???n?, nas?l...

SPOR VE SA?LIK

Hakkari Kayak Merkezi Çocukların Eğlence Merkezi Oldu

Hakkari ?ehir merkezine 12 km mesafede bulunan Hakkari Kayak Merkezi, hafta sonlar? ilkö?retim ö?rencilerinin e?lence merkezi oldu. Hakkari Milli E?itim Müdürlü?ü taraf?ndan yürütülen bir proje...

Uzun Ve Sağlıklı Yaşam Diyeti

25 May?s 2022 tarihinde Gaziantep Emek Hastanesi Diyetisyeni Behice Yediler’den obezite ve diyetisyenlik hakk?nda bilgiler ald?k. “Diyetisyenlik nedir?” sorusunu “sa?l?kl? beslenme” olarak k?saca cevaplad?. Merak edilen...

Bisikletliler Derneği’ni Ziyaret

  Türkiye’de bisiklet kültürünün geli?tirilmesi, yayg?nla?t?r?lmas? ve ileti?imin sa?lanmas? amac?yla, çal??malar?n? yürüten Bisikletliler Derne?ini ziyaret ettik. Dernek Genel Sekreteri ve Sakarya ?ube Ba?kan Yard?mc?s? Mert Atalay çal??malar? hakk?nda...

B?LEL?M

HAYAT TAMİRCİSİ TEGV’DE!

Engelli hayvanlar için protez üreten, Hayat Tamircisi ad?yla bilinen Hasan K?z?l bizleri TEGV’de ziyaret etti....

Çorlu’da Coşkulu 23 Nisan Kutlamaları

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Çorlu Aysel Öğücü Lila...

Takım Yıldızı Nedir?

Bence hepinizin dikkatini tak?my?ld?zlar? çekmi?tir. O zaman uzay?n renkli simalar? tak?my?ld?zlar? ile tan??al?m. Tak?my?ld?zlar? bir nesne,...

Hacivat ve Karagöz Tarihi

Hacivat ve Karaöz çok uzun yıllardır oynanan bir tiyatro oyunudur. Sıklıkla karşımıza çıkmasına...

İlham Veren Hayat Hikayeleri

Baz? insanlar bulunduklar? küçük yerden ç?karak yüksek mevkilere gelmi?, herkesin hayat?na dokunan ki?iler olmu?lard?r. ?imdi,...

GEZEL?M GÖREL?M

Siirt’in Vazgeçilmezi:Büryan Kebabı

Siirt’in Vazgeçilmezi: Büryan Kebab? Kahvalt?da bile yenilebilen Büryan Kebab?, Siirt’in vazgeçilmez yemekleri aras?ndaki yerini koruyor. Büryan Kebab? Nas?l Yap?l?r? Büryan Kebab?, 3 metre derinli?indeki bir kuyuda kuzu...

B?L?M

Bunları Biliyor Muydunuz?

Sizler için oldukça ufuk aç?c? bilgiler derledik. Su samurlar? el ele tutu?arak uyurlar. Leonardo Da Vinci ayn? anda bir eliyle yaz? yaz?p di?er eliyle...

SON YAZILAR

Gazeteciliği Bir Bilenden Dinledik

Renkli Kalemler Zeyrek gazetesi için bizlere koçluk yapan Milliyet Gazetesi’nde muhabir olan Ozan Kadüker, birimimizde bizleri...

Dario Moreno Kimdir?

Memleketin yetiştirdiği en büyük seslerden biri olarak nitelendirilen Dario Moreno, asıl adı David Arugete, Yahudi asıllı Türk...

İki Resim Arasındaki 2 Fark

İki resim arasındaki 12 farkı bulunuz.