POPÜLER YAZILARIMIZ

Takım Yıldızı Nedir?

Bence hepinizin dikkatini tak?my?ld?zlar? çekmi?tir. O zaman uzay?n renkli simalar? tak?my?ld?zlar? ile tan??al?m. Tak?my?ld?zlar? bir nesne, e?ya ya da hayvan ad? al?rlar. Bunun sebebi, bilim insanlar?...

Gezegenler Hakkında Bilgiler

Kimi zaman bize yüzünü gösteren, kimi zaman ise sadece belgesellerde ve dergilerde görüp bilgi sahibi olabildi?imiz o devasa gezegenleri gelin hep birlikte inceleyelim. Gezegen Nedir? Bir...

MUTLAKA OKUNMALI

Asuman Abla ile Sıcak Bir Sohbet

?anl?urfa i? dünyas?nda önemli bir yer edinen kad?n giri?imci Asuman Yazmac?’ya konuk olduk.       ?anl?urfa’da bir kad?n olarak i? hayat?nda olman?z nas?l bir duygu? A.Y: Sadece ?anl?urfa’da de?il,...

Gezegenler Hakkında Bilgiler

Kimi zaman bize yüzünü gösteren, kimi zaman ise sadece belgesellerde ve dergilerde görüp bilgi sahibi olabildi?imiz o devasa gezegenleri gelin hep birlikte inceleyelim. Gezegen Nedir? Bir...

Bitlis Ulu Cami

Bitlis’in en eski tarihi dokular?ndan olan Ulu Cami ile ilgili kesin bilgilere ula??lamamaktad?r. Sonuncu en esasl? onar?m?n? 1651 y?l?nda geçirmi?tir. Esas?na uygun olmayan onar?mlar...

BA?ARI ÖYKÜLER?

Engelsiz Başarı

Zorlu ya?am iki genci pes ettirmedi. Hayallerine giden yolda birçok ba?ar?ya imza att?lar. Tolga Murat Bal?kç? Engelli vücut geli?tirme sporcusudur. 28 Ocak 1998 tarihinde yani 17...

İlahi Leonardo

LEONARDO DA VINCI HAKKINDA B?LMED???M?Z 10 ?EY 1. Caterina ve Ser Piero’nun a?k evlili?i ile dünyaya gelmi?tir. Leonardo okula gitmemi?, yunanca ve latince ö?renmemi?tir, çünkü...

Gurur Verici Sözler

Atatürk’ün ölümü üzerine tüm dünya devletleri üzüntülerini Atatürk’ü anlatan cümlelerle dile getirmi?lerdir. Bu ac?l? günde Türkiye’nin destekçisi olduklar?n? övgü dolu sözlerle belirtmi?lerdir. ?ran Bas?n? Yaln?z kahraman...

GÜNDEM ÖZEL

KÜLTÜR VE SANAT

Kil Çamurundan Hayallere Giden Yol

Van ilinin tek seramik ustas? olan Nusret Erdinç, ebru ve çini sanat?yla da ilgileniyor. Erci?’te...

Hakkari’de Kültür Varlıkları Çalıştayı Düzenlendi

Hakkari Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kentin kültürel miras? ve kültür varl?klar?n?n aç??a ç?kar?lmas? amac?yla 1....

Büyülü Bir Dünya: Kitap

Bir gün bir kitap okuruz ve belki de bütün hayat?m?z de?i?ir. Nas?l m?? Biz s?radan...

Hakkari’nin Sanat Fabrikası Reng-î Hakkari

Renkli Kalemler Gazetesi olarak Rengî Hakkari Sanat Yönetmeni/E?itmen ve Dengbej Münir Beyter ile Hakkari sanat?...

Kültür ve Sanatta Büyük Yenilik!

Erzincan Müzesi ve ?l Halk Kütüphanesi’nin aç?l???ndan sonra sizler için bu iki yap?y?...

E??T?M

Parayı Yönetmek Artık Mümkün

TEGV Muradiye Ö?renim Birimi, h?z kesmeden e?itimlerine devam ediyor. Habitat Derne?i, VISA Europe Türkiye, UNDP ve T.C. Kalk?nma Bakanl??? i?birli?inde haz?rlanan "Param? Yönetiyorum" semineri...

B?L?M

Tanıyor Muydunuz?

Tarihte birçok önemli bulu?a imza atan bilim insanlar?n? sizler için ara?t?rd?k. ?lk ka??t fabrikas?n? kuran alim: ?bn-i Faz?l K?zam?k ve çiçek hastal???n? ke?feden alim:...

SON YAZILAR

Orta Oyunu

Müzik, dans, taklit gibi unsurları içeren seyircilerin ortasında oynanan geleneksel bir oyundur. Halk tiyatrosu örneğidir. Canlı oyuncularla...

Deprem Öncesi Yapılacaklar

Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üzerine koyun. Acil durum çantanızı yanınıza...

Anlamı Ne Ola ki

Bahar çiçeğiyle güzeldir: Yaşamımızda bulunan tüm güzelliklerin mutlaka bir vakti zamanı vardır. Vaktinden önce yapılan işler veya...