POPÜLER YAZILARIMIZ

Takım Yıldızı Nedir?

Bence hepinizin dikkatini tak?my?ld?zlar? çekmi?tir. O zaman uzay?n renkli simalar? tak?my?ld?zlar? ile tan??al?m. Tak?my?ld?zlar? bir nesne, e?ya ya da hayvan ad? al?rlar. Bunun sebebi, bilim insanlar?...

Gezegenler Hakkında Bilgiler

Kimi zaman bize yüzünü gösteren, kimi zaman ise sadece belgesellerde ve dergilerde görüp bilgi sahibi olabildi?imiz o devasa gezegenleri gelin hep birlikte inceleyelim. Gezegen Nedir? Bir...

MUTLAKA OKUNMALI

Akıl-Zeka Oyunları ve Satranç Turnuvası

Van Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında Mart  ayında akıl-zeka oyunları ve satranç turnuvası düzenledi. Okullarında dereceye giren öğrenciler ilçe turnuvasına katıldı....

Gazeteci Koçumuzla İki Gün

Yeni Olay gazetesi muhabiri ve Renkli Kalemler ekibimizin gazeteci koçu, Yalç?n Ba?bozan ile iki gün geçirdik. ?lk gün sevgili koçumuz birimimize bizi ziyarete geldi....

Dünya Genelinde Çalışanlar Yeni Beceriler Edinmeye Çok İstekli

?? yeri dinamiklerinin de?i?mesiyle yetenekli ki?ileri elde tutabilmek ve bu ki?ilerin say?s?n? art?rabilmek için, i?verenlerin çal??anlar?n ihtiyaçlar?na hiç olmad??? kadar dikkat etmesi ve daha...

BA?ARI ÖYKÜLER?

10 yıllık gönül

Bugün 10 y?ld?r TEGV’de gönüllü olan Yalç?n P?s?l Abimle röportaj yapt?m. Çok e?lenmeyi, gezmeyi, ara?t?rmay? seven bir abiye benziyordu... Biyolog olan Yalç?n Abi’ye hayat?yla...

Kemençenin güzel yüzü

26 Nisan 2014 tarihinde Samsun TEGV E?itim Park?’nda Kemençe sanatç?s? Berrin Yalman ile röportaj yapt?m. ?lk olarak bize kendinizden bahseder misiniz? 1981 Samsun do?umluyum. Samsun’da müzik...

Çocukların Abisi Nirun Şahingiray

TEGV Sakarya Nirun ?ahingiray Ö?renim Biriminde ad?n? ya?atmakta oldu?umuz Nirun ?ahingiray’a gazetemizin ilk sayfas?nda yer vererek ona olan vefa borcumuzu az da olsa ödeyebilmek ve onun nas?l...

GÜNDEM ÖZEL

KÜLTÜR VE SANAT

Bitlis’te Beş Minare

Kadim kent Bitlis’in 1916’da i?galden sonra ayakta kalan 5 minaresinin öyküsünü hep beraber dinleyelim. ??te...

Portakalla Yollarda…

?ule Köse Hayallerinin Pe?inde. ?ule Köse, ?stanbul do?umlu ve psikoloji e?itimi alm??. Özel okullarda bran? ö?retmenli?i...

Minik Öğrencilerin Hayat Hikâyeleri Kitap Oldu

Demirkent TOK? ?lkokulu üçüncü s?n?f ö?rencileri, ya?ad?klar? olaylardan esinlenerek yazd?klar? hikâyeleri "Hayat Dolu...

Dünya Engelliler Günü: Engellilik Konusunda Farkındalık Yaratan Bir Söyleşi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Cizre Engelsizler Gençlik ve...

Kocaeli Renkli Kalemler Ekibi Yerinde İnceledi: Medeniyet Hamuru!

Kocaeli Renkli Kalemler ekibi Türkiye'nin ilk, dünyan?n en büyük kâ??t müzesi olan SEKA Kâ??t Müzesi’ni...

E??T?M

Giresun Belediyesi’nin TEGV’e Desteği Devam Ediyor

        Giresun Belediyesi, TEGV’in Giresun Ö?renim Birimi Aysel ve Mesut Taftal? Etkinlik Merkezi’ne gelen çocuklar?n duygusal ve zihinsel geli?imlerine katk?da bulunmak için her y?l destek...

B?L?M

Açılın, İnsansız Gemi Geliyor

Yard?ma ihtiyac?n?z varsa, ?artlar? zorlay?p imkanlar?n?z? kullanmak zorundas?n?z! Bu yapt???m deney, hayat?n?z? kurtaracak bilgiler içermektedir. Iss?z bir adaya dü?tünüz ve yard?ma ihtiyac?n?z var ama sizi...

SON YAZILAR

Orta Oyunu

Müzik, dans, taklit gibi unsurları içeren seyircilerin ortasında oynanan geleneksel bir oyundur. Halk tiyatrosu örneğidir. Canlı oyuncularla...

Deprem Öncesi Yapılacaklar

Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üzerine koyun. Acil durum çantanızı yanınıza...

Anlamı Ne Ola ki

Bahar çiçeğiyle güzeldir: Yaşamımızda bulunan tüm güzelliklerin mutlaka bir vakti zamanı vardır. Vaktinden önce yapılan işler veya...