Engelsiz Başarı

Zorlu ya?am iki genci pes ettirmedi. Hayallerine giden yolda birçok ba?ar?ya imza att?lar.

tolga-murat-balikci_9311_bTolga Murat Bal?kç?
Engelli vücut geli?tirme sporcusudur. 28 Ocak 1998 tarihinde yani 17 ya??ndayken geçirdi?i trafik kazas? sonucunda sol baca??n? kaybetti. Bu kaza onun hayallerine engel olmad?. Hedefine odaklanarak ve ba?araca??na inanarak hayallerini gerçekle?tirdi. 3 dünya ?ampiyonlu?u, bir Avrupa ?ampiyonlu?u, bir kainat ?ampiyonlu?u kazand? ve a??rl?k kald?rmada 2013 Guinness Dünya Rekoru sahibi oldu. Tolga Murat Bal?kç?, böylece inanman?n ve azmin önünde fiziksel bir engelin hiçbir ?eye engel olamayaca??n? kan?tlam?? oldu

 

img_0419Kübra Öztürk
Ailesiyle birlikte bir gecekonduda zor ?artlar alt?nda ya??yordu. Ailesinin ya?ad??? zorluk ve çevresindekilerin olumsuz dü?ünceleri onu pes ettirmedi, y?ld?rmad?. Okulda yeni aç?lan bir satranç merkezi oldu?u söylendi. Kübra Öztürk’ün satranç merkezinde ba?layan ba?ar?lar? büyüyerek devam etti. Türkiye’ye ilk kez Avrupa ?ampiyonlu?unu kazand?rd?. 2000 y?l?ndan beri her y?l bulundu?u ya? gruplar?nda girdi?i müsabakalarda Türkiye ?ampiyonu oldu.