Ercişli Sporculardan Azmin Güç ile Söyleşi Yaptık

Babas? Gibi ?ampiyon Saltuk Bu?rahan


20221214_162257 (Medium)15 Ya??nda bir genç babas?n? örnek alarak  bilek güre?ine gönül vermi? bir çok derece ve ?ampiyonluklar kazanm??. Çocuklar?m?zla küçük bir maçta  yapan Saltuk Bu?rahan  minik yüreklerinde feth etti. O bir TEGV çocu?u hep birlikte  Saltuk Bu?rahan’? tan?yal?m.

Sporla kimin sayesinde tan??t?n?z?
Babam sayesinde tan??t?m.

Hiç ?ampiyon oldunuz mu?
Evet. Bir kere il ?ampiyonu bir kere de Dünya 3.sü oldum.

Ço?unlukla kimden örnek ald?n?z?
Herkesten bir örnek ald?m ama ço?unlukla Babamdan örnek ald?m.

Antreman?n?z? haftan?n kaç günü yap?yorsunuz?
Haftan?n 3 günü antrenman yap?yorum.

IMG-20230106-WA0006En iyi performans?n?z neydi?
El bile?i dünya 3. lü?ü

Bize sporla alakal? tavsiyeleriniz var m??
Öncelikle spor yap?n, devam edin asla korkmay?n ve rakibinize sayg?l? olun her zaman sa?l?kl? beslenin.

TEGV Çocu?umuz Alperen Ya?ar

Ba?ar?ya giden yolunu  çocuklarla payla?an  Alperen, “ilk ve ortaokuldayken hep TEGV’e gelirdim. Burada çok güzel an?lar?m var; yine burada olmaktan çok mutlu oldum” dedi. ?ampiyonumuz ile keyifli sohbet ve  zaman  geçiren çocuklar?m?z, kendisiyle söyle?i yapt?lar. ??te söyle?imiz:

Maçlarda neler ya??yorsunuz?
Her maç ba??nda neler ya?ayabilece?imi dü?ünerek bir ac? hissederim. Her ?eyi dü?ünürüm, kafam çok dolu olur. Maç bitti?inde hiçbir ?ey hat?rlam?yorum, babam? bile tan?yam?yorum.

Ya?ad???n?z en ilginç olay nedir?
Ç?kt???m ilk maçta bir çocu?un kaburga kemiklerini k?rd?m.

Kaç ö?ün yemek yiyorsunuz?
Günde 20 ö?ün yemek yerim.

En güçlü rakibiniz kimdir?
Kar??mdaki en güçlü rakip Adanal? bir arkada?t?.

Kick boksa kimin yard?m?yla ba?lad?n?z?
Babam?n yard?m?yla. Babam?n gençlik hayaliydi, ancak babam?n maddi durumu olmad???ndan dolay? bu spora ba?layamad?. Ben onun hayalini gerçekle?tiriyorum.

Günde kaç saat antrenman yap?yorsunuz?
En az 7-8 saat.

Kick boksta yasak olan ?eyler nelerdir?
Tüm bokslarda yasak olan ?ey kafa atmakt?r.

En çok kulland???n?z hareket nedir?
En çok kulland???m hareket dönen yumruk, dönen tekme ve dönen dirsektir.

En çok içti?iniz içecek nedir?
En çok su ve ayran içerim. Her sabah ise 2 bardak süt içerim.

Boksörlükte hiç s?k?nt? ya?ad?n?z m??
Bir maç?mda 5 parma??m k?r?lm??t?.

Saltuk Bu?rahan ?evketo?lu ve Alperen Ya?ar’a ba?ar?lar?n devam?n? diler bu güzel sohbet için te?ekkür ederiz.