Bunları Biliyor Muydunuz?

Sizler için oldukça ufuk aç?c? bilgiler derledik.

 • Su samurlar? el ele tutu?arak uyurlar.
 • Leonardo Da Vinci ayn? anda bir eliyle yaz? yaz?p di?er eliyle resim yapabiliyordu.
 • Dünyadaki insanlar?n üçte ikisi daha önce hiç kar görmemi?tir.
 • Art?k nesli tükenmi? olan “Yünlü Mamut” isimli mamut türünün canl?lar? en son M?s?r Piramitleri in?a edilirken vard?.
 • Ortalama bir insan, ömrü boyunca dünyan?n çevresini yakla??k üç defa dola?acak kadar yürür.
 • De?erli ta?lar?n ço?u bir kaç elementten olu?urken sadece p?rlan-ta tamamen karbon elementinden olu?ur.
 • Beethoven beste yapmadan önce kafas?n? so?uk suya sokard?.
 • Timsahlar daha derine batabilmek için ta? yutarlar.
 • Bal bozulmayan tek g?dad?r.
 • Gökyüzündeki y?ld?z say?s? tüm plajlardaki kum tanelerinden daha fazlad?r.
 • ?ran ordusu 2007 y?l?nda on dört sincab? ajan olduklar? gerekçesiyle tutuklam??t?r.
 • O Piti Piti tekerlemesi ?ngilizce bir ?iirin giri? cümlesidir.
 • Japonya’da bulunan bir anaokulu çocukla-r?n oynamas? için ya?mur suyunu içine alacak ?ekilde tasarlanm??t?r.
 • Tat alma duyumuzun renkler ile büyük bir ili?kisi vard?r.
 • Kot pantolonlardaki küçük cepler, cep saati koymak için tasarlanm??t?r.images (1)