Elektrik Enerjisi Üretim Çeşitleri

Son zamanlarda ülkemizde elektrik kesintileri artmaya başladı. Türkiye’de elektrik üretimi, üretimdeki paylarına göre sırasıyla doğalgaz, hidroelektrik, taş kömürü ve linyit, ithal kömür, rüzgâr, motorin ve fuel-oil gibi sıvı yakıtlar, jeotermal, biyogaz ve güneş enerjisi ile yapılmaktadır.

rüzgar-türbini-elektrik-üretimi

Soğuk kış günleri geldiği için insanlar ısınmak amacıyla doğalgaz ve elektriğe yüklendiğinden trafolar bazen bu yükü kaldıramayabiliyor. Elektrik üretimi için kullandığımız bu kaynak-lar yenilenebilir kaynak olmadığı için çevreyi de kirletiyorlar. Artık Türkiye olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmalıyız. Biz de rüzgar türbinleri, güneş panelleri, dalga enerjisi gibi teknolojileri kullanabiliriz.

Teknoloji sürekli gelişiyor. Pencereye takılan güneş panelleri bile var hatta. Michigan Üni-versitesi pencereler, vitrinler ve kapılara cam gibi takılan saydam güneş panelleri geliştirdi ve böylece bütün evleri ücretsiz enerji santraline dönüştürecek. Biz de çatılara güneş enerjisi sistemi kurmayı yaygınlaştırıp ilerde penceremizden elektrik üretebiliriz. Ülkemizin jeolojik konumu uygun olan yerlerine rüzgar türbinleri kurarak elektrik üretimini destekleyebiliriz.

Sonuç olarak ülkemizde elektrik sıkıntısı çekmemek için elektrik üretimindeki kaynak çe-şitlerimizi arttırmalıyız.

Yenilenebilir (tükenmez) enerji kaynaklarının bize faydaları:

 • Temiz olmaları
 • Hava kirliliğini azaltmaları
 • Su kirliliğini azaltmaları
 • Sera etkisini azaltmaları
 • Çekirdeksel kirliliği azaltmaları
 • Toprak erozyonunun azalması ve flora ve faunanın korunması
 • Yenilenebilir (tükenmez) olmaları
 • Yerli olmaları
 • Ekonomik olmaları
 • Dışsal (toplumsal) maliyetlerinin az olması
 • Yakıt maliyetlerinin az olması
 • Güvenlik maliyetlerinin az olması
 • İşletme maliyetlerinin az olması
 • Atıklarının yok edilme maliyetlerinin az olması
 • Ekonomik ömür sonu sökülme maliyetlerinin az olması

Kaynaklar: www.nationalgeographic.com.tr/ www.elektrikrehberiniz.com