Havanın varlığı deneyi

havanin-varligi-deneyi

Deneyin Amac?: Havan?n varl???n? anlama

Deneyde Kullan?lacak Malzemeler: Su, bardak, büyük kap, hortum, ka??t ya da bez parças?

 

 

Deneyin Yap?l???:

1-Deneyde kullan?lacak malzemeler masaya konur.
2- Barda??n içine ka??t yerle?tirilir.
3- Büyük kap su ile doldurularak bardak içine ters olarak
tutulur.
4- Ka??d?n ?slan?p ?slanmad???na bak?l?r. Ard?ndan bardak kald?r?larak ö?rencilere kontrol ettirilir.

Deneyin Sonucu:

Bardakta bulunan ka??t havan?n etkisiyle ?slanmaz. Hortum yard?m?yla hava al?narak ka??d?n ?sland??? görülür.