KÜÇÜK ASTRONOTLAR EKRANDA

image0NASA’n?n First Woman isimli App Oyunu  

7-8 Ya?lar?ndaki çocuklar?n uzay bilimlerine ve yabanc? dile kar?? ilgilerinin artmas? için yap?lm??, Artemis Projesini anlatan bir oyundur.

Çocuklar?n dü?ünce ve beyin geli?imlerini desteklerken, uzayda hangi araçlar?n kullanaca??na dair bilgiler vermekte ve videolar ile çocuklar? Uzay ?stasyonlar?n? içine ta??maktad?r.

Uzay ?stasyonu Orion’un mutfa??ndaki yemekler, uzayda nas?l uyunur gibi pek çok ilgi çekici video bulunmaktad?r. Ay’a gidecek ilk kad?n astronotun ad?n? ta??yan Artemis Projesi’nin oyunla?t?r?lm?? halidir.