Limon pili yapımı

limon-pili-yapimiL?MON P?L? YAPIMI

Deneyin Amac?: Bir kasa limon kullanarak piknikte cep telefonu ?arj edebilirsiniz.

 

 

Deneyde Kullan?lacak Malzemeler:

4 adet limon (ek?i ve sulu olanlar tercihimizdir)
4 adet çivi (çinko)
4 tane bak?r malzeme
1 adet led ve yeterince tel
Deneyin Yap?l???:
1- A?a??daki foto?rafta gördü?ünüz gibi limonun bir taraf?na çinko di?er taraf?na bak?r malzemeyi bat?r?yoruz. Bu arada çinko çivi (-), bak?r olan k?s?m (+) voltaj oluyor.
2- 4 limonu foto?rafta gösterildi?i gibi birbirine ba?l?yoruz.
3- Kablo uçlar?na bir led tak?yoruz ve led yan?yor.
Deneyin Sonucu: Deney sonucunda dört limondan 3,50 volt elektrik elde edildi?ini görüyoruz. Buradan yola ç?karak belki de 250 limonla 220 volt elde edebilir ve piknikte televizyon izleyebiliriz.