Pablo Picasso Hakkında Daha Önce Duymadığınız Bir Gerçek

avignonlu k?zlar25 Ekim 1881’de Malga ?spanya’da do?an Pablo Picasso’nun tam ismini yazmak yakla??k 2 sat?r?m?z? al?yor. Pablo Picasso, tam ad? ile Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Sizce bu kadar uzun isim olur mu?

Picasso’nun ismi 23 kelimedir. Biliyor musunuz? Pablo Picasso do?du?unda o kadar küçükmü? ki hem?ireler öldü sanm?? ve Picasso’yu morga göndereceklermi? ki amcas? ya?ad???n? fark etmi?. Pablo Picasso’nun ilk konu?tu?u kelime LAP?S’mi?. Siz de biliyorsunuz ki Pablo Picasso usta bir ressam. En ünlü resimlerinden biri Avignonlu K?zlar. Avignonlu K?zlar, Picasso’nun ya?l? boya tablosudur. Kübizmin ve modern sanat?n do?u?unu simgelemektedir. ?nsan yüzünün temsili kurallar?n?n bozulmas? uç noktalardad?r. Picasso’nun kübist anlay??? ilk kez bu resimle ortaya ç?km??t?r. Ressam, bir resmin görüldü?ü gibi de?il, görülmek istendi?i gibi çizilmesinden yana oldu?unu bu tablo ile vurgulamak istemi?tir.

Kaynak: https://www.peramuzesi.org.tr/