Peki nedir bu Kutup Işıkları?

peki-nedir-bu-kutup-isiklariiGizemli Aurora dünyam?zda meydana gelen do?a olaylar?ndan özellikle bir tanesi, insanlar?n ilgisini  kutuplara çekmektedir. Kutuplarda meydana gelen bu do?a olay?na Kutup I??klar? denmektedir.

 

Peki nedir bu Kutup I??klar??

Kutup I??klar?, güne?teki f?rt?nalar sonucu kutuplarda meydana gelen, geceleri görülen, renkli ve hareket eden do?al ???malard?r. Güne?ten gelen yüklü parçac?klar?n, dünya atmosferindeki elementlerle etkile?ime girmesiyle olu?uyorlar. Kutup ???klar?na Aurora da deniyor. Kuzey enlemlerde olu?an ???malara Aurora Borealis (kuzey ???klar?), güney enlemlerde olu?anlar?na ise Aurora Australis (güney ???klar?) da deniyor.

Aurora, bütün dünyada ve di?er gezegenlerde de gözlemlenebilir; fakat daha uzun süreli karanl?k ve manyetik alan dolay?s?yla kutuplara yakla?t?kça daha fazla görünür olurlar.