Siz Hiç Zıplayan Robot Hamam Böceği Gördünüz mü ?

z?playan robot hamam ile ilgili görsel sonucuRobot böceklerin tasar?mlar? devam ediyor. Robotlar? t?rmand?rabilmek için, Seul National Üniversitesi ile Berkeley Kaliforniya Üniversitesi i?birli?i yaparak engellerin üzerinden s?çrayabilen bir robot hamam böce?i geli?tirdi. 

 

Robot böcekler yap?lmaya devam ediyor ancak herhangi bir yere henüz t?rmanam?yorlar. Robotlar? t?rmand?rabilmek için, Seul National Üniversitesi ile Berkeley Kaliforniya Üniversitesi i?birli?i yaparak engellerin üzerinden s?çrayabilen bir robot hamamböce?i geli?tirdi. Stockholm’da bu ay gerçekle?tirilen Uluslararas? Robotik ve Otomasyon Konferans?’nda JumpRoACH (z?playan hamamböce?i) ad? verilen robot böcek tan?t?ld?. A??rl??? 60 gram olan robot hamamböce?i, 152 cm’den daha yükse?e bile z?playabiliyor.

Dash Robotics’in ana gövdesini kullanan robot, 8 lateks bant ve elmas ?eklinde iki eklemden olu?an bir mekanizma kullan?yor. Engelin üzerinden atlad?ktan sonra, tekrar kabu?unu düzeltip yeniden z?playabilen bu robot, kanatlar?n? açarak, z?plama an?nda süzülebiliyor. Bu robotun z?plama mekanizmas?n?n daha büyük robotlarda da kullan?labilece?i dü?ünülüyor.

Kaynak: www.gercekbilim.com