Tanıyor Muydunuz?

Tarihte birçok önemli bulu?a imza atan bilim insanlar?n? sizler için ara?t?rd?k.

birunihezerfan

 • ?lk ka??t fabrikas?n? kuran alim: ?bn-i Faz?l
 • K?zam?k ve çiçek hastal???n? ke?feden alim: Razi
 • Mikrobu ilk tan?mlayan alim: Ak?emsettin
 • Retina tabakas?n? bulan alim: ?bn-i Rü?t
 • ?lk göz ameliyat?n? yapan alim: Ammar
 • Küçük kan dola??m?n? bulan alim: ?bnun Nefis
 • S?f?r? ilk defa kullanan alim: Harezmi
 • Trigonometriyi bulan alim: Battani
 • Tanjant, Kotanjant ve Kosekant? ilk kullanan alim: Ebul Vefa
 • Dünyan?n döndü?ünü ke?feden ilk alim: Biruni
 • Güne?in yüzündeki lekeleri ilk bulan alim: Fergani
 • Sesin fiziki aç?klamas?n? yapan alim: Farabi
 • Kanatlar?yla uçan ilk alim: Hezarfen Ahmet Çelebi
 • ?lk uça?? yapan alim: Ebu Firnas
 • Gökku?a??n? ilk defa aç?klayan alim: Kutbettin ?irazi
 • ?lk kimya laboratuvar?n? kuran alim: Cabir
 • Fosforu ilk bulan alim: Be?ir
 • ?lk k?ta seyahatnamesini yazan alim: ?bn-i Batuta

Kaynak: www.gelisenbeyin.net