Bunları Biliyor Muydunuz?

Renkli Kalemler ekibi Kahramanmara?’?n bilinmeyenlerini okurlar?yla payla?t?.

6dd5befb9dd37e7b43438c9bd3472d29--tempat-geography1- Beytullah Ero?lu’nun aslen Kahramanmara?l? oldu?unu biliyor muydunuz? Beytullah Ero?lu iki kolu olmayan bedensel engelli bir sporcudur. Yüzme dal?nda Avrupa ?ampiyonu ve dünya üçüncüsü olmu?tur.

2- Kahramanmara? floras?, Akdeniz ile ?ran Turan Fito Co?rafya Bölgelerinde geçi? ku?a??nda bulunur.

3- Kahramanmara? Türkiye’nin en kalabal?k 18. ?ehridir.

4- Kurtulu? Sava??’ndaki gayretleri sonucunda TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) taraf?ndan ?ehre ?stiklal Madalyas? verilmi?tir.

5-Kahramanmara?’ta 24 O?uz Boyu’nun tamam? mevcuttur.

6- Kahramanmara?’taki Ye?ilgöz Gölü’nün kayna?? bulunamamaktad?r.

7- Kahramanmara?l? Mevlüt Do?an b?y?k ?ampiyonu olmu?tur. B?y?klar?n?n uzunlu?u 2 metredir.

8- Her y?l temmuz ay?nda Kahramanmara?’?n güneybat?s?nda bulunan 2300 metre yükseklikteki Uludaz Zirvesi’nde U?ur Böce?i Festivali yap?l?yor.

110620141507529337487 maxresdefault