Dünyadaki Kahvaltı Çeşitleri

Bir günün en önemli ö?ünü kesinlikle kahvalt?d?r. Cemal Süreya’n?n da dedi?i gibi “Kahvalt?n?n mutlulukla bir ilgisi olmal?.” Ne kadar zengin, ne kadar güzel bir kahvalt?yla güne ba?larsan?z, o kadar sa?l?kl? bir hayat size bekliyor. Ama her ülkenin kültürleri, gelenek görenekleri farkl? oldu?u için kahvalt?lar? da farkl?d?r. Haydi gelin ülkelerin kahvalt? çe?itlerini inceleyelim!


Full American Breakfast on white, top view, copy space. Sunny side fried eggs, roasted bacon, hash brown, pancakes, orange juice and coffee for breakfast.AMER?KA
Genellikle bacon, yumurta, krem peynir, donut, sosis, waffle, pancake, m?s?r gevre?i gibi at??t?rmal?klarla dolu bir kahvalt? yaparlar. Ayr?ca kahvalt? e?li?inde filtre kahve içerler. Çok sa?l?kl? beslendikleri söylenemeyen Amerikal?lar, kahvalt?da tatl? ve tuzluyu kar??t?rmay? severler.

                       

tr

TÜRK?YE
Domates, peynir, zeytin, salatal?k, simit, po?aça, börek, yumurta, bal, kaymak, kuymak, patates, sucuk, reçel, menemen, tost, pi?i, kete, krep gibi yemekler tüketirler. Ne ararsan?z bir Türk kahvalt?s?nda bulabilirsiniz. Do?uya da gitseniz bat?ya da gitseniz sonuç de?i?mez. Türk insan? kahvalt?da bol çe?it ister ve az yemekle yetinmez. Kahvalt? esnas?nda içilen çay?n üzerine cila niyetine Türk kahvesi içmek ise tipik bir Türk al??kanl???d?r. Kahvalt?ya manevi olarak önem veren bu millet için ailece yap?lan kahvalt?lar?n yeri bir ba?kad?r.

fransa

FRANSA
Tereya?l? ve reçelli kruvasan ve s?cak çikolata tüketirler. Ayr?ca Pazar kahvalt?lar?na çok önem verdikleri için o gün fazladan krep ve tarç?nl? tost tüketirler. Frans?zlar, kahvalt?lar?n? kalabal?k masalar etraf?nda de?il genelde bireysel ve h?zl?ca yapmay? tercih ediyorlar.

Ç?N

Ç?N
?lginç bir kahvalt? kültürene sahip olan Çinliler genellikle “youtiao” ismi verilen k?zart?lm?? uzun hamur çubuklar?n?n yan?nda soya sütü tüketirler. Ayr?ca tatl? veya tuzlu malzemelerle haz?rlanan tofu pudinginin yan?nda noodle ve pirinç tüketirler. Çin kahvalt?s?nda, mutlaka ye?il çay veya yasemin çay? gibi bitki çaylar? içiliyor.

italy

?TALYA
Genellikle ponçik isimli iç kay?s? reçelli yiyece?in öne ç?kt??? ?talyan kahvalt?s?nda bisküviler mevcuttur. Güne enerjik ba?lamay? seven ?talyanlar, fiziksel ve zihinsel aktiviteleri için enerji verecek besinlere ihtiyaç duyarlar.  ?talyanlar sabahlar? Cappucino’dan ba?ka bir ?ey içmezler.

ingiliz-kahvaltisi-1

?NG?LTERE
Yumurta, reçel, k?zarm?? sosis, bacon, fasulye, közlenmi? domates ve k?zart?lm?? ekmek tüketirler. Bu yemeklerin yan?nda sütlü çay? veya portakal suyu içmeyi ihmal etmezler. Domuz kan?ndan yap?lan salamlar? “black pudding” kahvalt?lar?n?n demirba?lar?ndand?r. E?er aceleleri varsa en kötü m?s?r gevre?i yiyerek güne ba?larlar. Kahvalt? s?ras?nda gazete okumak en büyük zevklerinden biri oldu?u için kalabal?k olmay? sevmezler.

Kaynak: https://ntv.com.tr