Dijital oyunlar çocukları hayattan koparıyorlar mı?

dijitlar-oyunlar-cocuklari-hayattan-kopariyorlar-miDijital oyunlar? en fazla çocuklar oynuyor. Bu yüzden bu oyunlar biz çocuklar? daha fazla etkiliyor. Farkl? alternatifleri de?erlendirmeye ne dersiniz?

Dijital oyunlar? gerekti?inden fazla oynayan çocuklarda, derslerde ba?ar?s?zl?k ve dikkat bozuklu?u gibi sorunlar görülür. Dijital oyun oynayan çocuklar?n ço?u sava?, kavga, ?iddet, macera ve aksiyon oyunlar? oynuyorlar. Bu tür oyunlar?n yerine çe?itli zeka oyunlar?, grup oyunlar?, bulmacalar ve sportif aktiviteler yap?labilir.

??te size birkaç tavsiye:

Zeka oyunlar? olarak; satranç, solo test ve tangram oynanabilir.
Grup oyunlar? olarak; tabu, kelime oyunu, jenga ve mikado oynanabilir.
Bulmaca olarak; çengel bulmaca, kelime av? ve sudoku oynanabilir.
Sportif aktiviteler olarak ise; basketbol, futbol, yüzme, hentbol, masa tenisi ve tenis oynana-bilir.
Dijital oyunlar da oynanabilir ama s?n?r?n? bilmek gerekir. Biz çocuklar ya??m?za uygun oyunlar? tercih etmedi?imizde dijital dünya gerçek dünyam?za da yans?yor. Bu da bizim dav-ran??lar?m?z? yeti?kinlik dönemlerimize kadar etkiliyor.
Ayr?ca seçti?imiz oyunlar?n ?iddet içermemesine de dikkat etmek gerekir. ?iddet içeren oyunlar?n yerine bizim için daha faydal? oyunlar seçilebilir.
Do?ru kullanmay? ba?ar?rsak bu oyunlar hayat?m?z? kötü etkilemez ve bizi hayattan kopar-maz.