Dünyanın En Çok Okunan Kitapları

49756190_2104136982963229_8498231877679710208_nSömestr yakla??yor; b?rakal?m elimizdeki telefonlar?, tabletleri, geçelim sessiz odam?za ve ba?layal?m koca dünyaya yolculu?a. Oturdu?unuz yerden nas?l gidece?iz dedi?inizi duyuyor gibiyim. Çok basit; kitap okuyarak. Okumaya doyamayaca??m?z, bilgi edinebilece?imiz, okurken heyecan duyaca??m?z çok kitap var dünyam?zda. Hâlâ okumad?ysan?z e?er, a?a??daki liste i?inize çok yarayacakt?r.

1. Küçük Prens (Antoine de Saint-Exupéry)19597662.jpg-c_300_300_x-f_jpg-q_x-xxyxx
2. Küçük Kara Bal?k (Samed Behrengi)
3. Denizler Alt?nda 20 Bin Fersah (Jules Verne)
4. Pal Soka?? Çocuklar? (Ferenc Molnar)
5. ?eker Portakal? (Jose Maura De Vasconcelos)
6. Dünyan?n Merkezine Yolculuk (Jules Verne)
7. Oliver Twist (Charles Dickens)
8. Robinson Crusoe (Daniel Defoe)littleprince_5
9. Peter Pan (James Matthew Barrie)
10. Aya Yolculuk (Jules Verne)
11. Pollyanna (Eleanor H. Porter)
12. Tom Sawyer (Mark Twain)