Herkes Okusun Diye…

Resim11

Giresun Belediyesi taraf?ndan Atatürk Meydan?’nda halk?n kullan?m?na sunulan ‘Sokak Kütüphanesi’ kitap okuma al??kanl??? kazand?r?yor.

2014 y?l?nda Giresun Atatürk Meydan?’na yerle?tirilen sokak kütüphanesi, Giresun Belediyesi taraf?ndan yap?ld?. Kitap okuma al??kanl???n? kazand?rmay? hedefleyen projeye meydandaki ba?ka bir proje olan kitap kumbaras? destek vermektedir. Bu kumbarada biriken kitaplar, sokak kütüphanesinde kitapseverlerle bulu?maktad?r. Kütüphanenin güvenli?i için görevlilerin belli saatlerde kitapl??? açma uygulamas?ndan 2017’de vazgeçilmi?tir. Herkes kitaplara ?u an rahatça ula?abilmektedir.

 Kaynak: www.giresun.edu.tr