Dikkat! Çocukların Hakları Var!

“Her çocuğun yaşama, beslenme, eğitim görme, barınma, zararlı maddelerden korunma ve ağır işlerde çalıştırılmama gibi hakları vardır.”

Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi ile 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları’na dair sözleşme 193 ülke tarafından onaylanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından da 14 Eylül 1990 tarihinde kabul edilmiştir. Bu sözleşmeyle çocukların hakları, sözleşmeye imza atan devletler tarafından resmen kabul edilmiş, ülkemizde uygulanmasından ise “Koordinatör Kuruluş” olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu görevlendirilmiştir.

Her çocuğun yaşama, beslenme, eğitim görme, barınma, zararlı maddelerden korunma, ağır işlerde çalıştırılmama gibi hakları vardır. Dünyanın birçok yerinde çocuklar bu haklardan mahrumdur. Örneğin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde cep telefonu ve dizüstü bilgisayarların üretiminde kullanılan kobaltın madenden çıkartılmasında çocuk işçiler kullanılmaktadır.

Ben bir çocuk olarak eğitim görmeyen, ağır işlerde çalıştırılan, şiddet gören çocuklar yerine eğitim gören, ağır işlerde çalıştırılmayan, şiddet görmeyen ve oyun oynayan çocuklar görmek istiyorum. Bunun için çocuk haklarına dikkat ederek hareket edelim.

çocuk hakkı

Kaynak 1: https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23c.html

Kaynak 2: http://www.dw.com/tr/kongoda-40-bin-%C3%A7ocuk-madenlerde-%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1yor/a-39219670