Eskiden Kutlanan 23 Nisan

23 nisan kutlamalar? stadyum ile ilgili görsel sonucu

Uzun zamandan beri cevab?n? bulamad???m bir ?eyi sizinle payla?mal?y?m. Neden 23 Nisan eskisi kadar güzel kutlanm?yor?

Anneme sordum. Eskiden nas?l 23 Nisan kutlamalar? yapard?n?z dedim. Onlar eskiden kutlamalara stadyumlarda  kat?l?rlarm??. Ama ?u anki gibi süslerle de?il, k?yafetlerle kutlarlarm??. De?i?ik halk oyunlar?, çuval yar??malar?, yumurta yar??malar? ve baz? ?enliklerle kutlarlarm??. Bütün stadyum dolup ta?ar, aileler çocuklar?yla renkli bir gün ya?arm??. ?imdi ise öyle ?eyler yok. Sadece ailelerimiz bizi güzelce giydiriyor, okula götürüyor; ö?retmenimiz bize ?iirler okutuyor ve veliler izliyor. Ama eskisi gibi co?kulu de?il. Önceki gibi kutlanm?yor, halk oyunlar? eskisi gibi oynanm?yor, daha de?i?ik oyunlar oynan?p ev ve s?n?flar süsleniyor. Asl?nda anne ve babalar çocuklar?n? sadece mutlu olsunlar diye götürürler. Ama asl?nda bayram eskisi kadar güzel olmad??? için pek gitmek istemezler, ?u anki de güzel ama çocuk bayram?n? stadyumda kutlamak da isterdim. Yine de bu bayram? çok seviyorum. Çünkü Atam?z bize arma?an etti .Onun ve arkada?lar?n?n sayesinde özel bir bayrama sahibiz. ?yi ki bayram?m?z var.