Küçük Ritimcilerden Engelli Büyüklerine Tam Destek

kucuk-ritimcilerden-engelli-buyuklerine-tam-destek“Biz engelleri kald?rd?k, gelmemeniz için engel yok! Engellilerin azmi engel tan?maz.” slogan?yla Birlik Engelliler Sanat Tiyatrosu Ekibi “?ki Yüzlü Adam” ad?ndaki tiyatro oyunlar?n? Eski?ehir Yunus Emre Kültür Merkezi Sahnesi’nde sundu. Oyuncular?n bir k?sm? profesyonel olmakla birlikte birço?u zaman içerisinde kar??la?t???m?z Eski?ehirli engelli dostlar?m?zd?. Birçok ya? grubundan oyuncular profesyonelce oyunlar?n? sergilediler. Bazen güldük bazen de hüzünlendik.
Oyun ba?lamadan önce engelli büyüklerine destek olarak Ça?fen Koleji 2. s?n?f ö?rencileri ritim grubu, ö?retmenle-ri Halil ?brahim Eker e?li?inde sahne ald?. Yakla??k 40 ki?ilik grup, salonu darbuka sesleriyle inletti. Ö?renciler sosyal sorumluluk görevlerini yerine getirmenin mutlulu-?u içinde gösteri sonras? tiyatroyu izlemek üzere salonda yerlerini ald?lar.
Birlik Engelliler Tiyatro Ekibi gittikleri birçok ilde oyunlar?n? oynuyorlar. Oyun-lar?nda genellikle fiziksel engellerinin zorlu?u yan?nda, engellendikleri konular? da teatral bir dille anlat?yorlar. Tek dile?imiz, seslerini yeterince duyurabilmeleri ve engelleri a?malar?.