Küçük Sanatçılar Hünerlerini Sergiledi

TEGV Midyat Ö?renim Biriminde, 2018-2019 sonbahar etkinlik döneminde, “Dü?ler Atölyesi” etkinli?ine kat?lan, 10 hafta boyunca
çe?itli teknikler ve farkl? boyalarla resim yapan çocuklar, yapt?klar? resimleri dönem sonunda sergiledi.
49608133_353386122142774_4590729605974851584_nSergide grafiti, doodle, dc-fix, mono bask?, Van Gogh çal??malar?, strafor çal??malar?, ebru sanat?, eva ile yap?lan kesme – yap??t?rma çal??malar?, akrilik boya çal??malar?, illüstrasyon tekni?i ve ?lhan Koman tarz? sanat çal??malar? gibi birçok çal??ma sergilendi.
TEGV Midyat Ö?renim Birimi yöneticisi Kadir Kurt, sergi ile ile ilgili olarak “Bu serginin amac? resim çizen çocuklar?m?z?n ailelerinin, kendi çocuklar?n?n yapt??? eserleri görmesidir. Dü?ler Atölyesi sergimiz her dönem sonunda mutlaka yap?l?yor. Gönüllülerin ve çocuklar?m?z?n yetenekleri göz ard? edilmeyecek kadar büyük. Onlar?n hayal dünyas? oldukça bu sergiler daha çok devam edecektir.” dedi.49472145_2299628363606344_2957895452214689792_n

Serginin üç gün boyunca aç?k oldu?unu da dile getiren Kadir Kurt, herkesi sergiye davet etti?ini belirtti. Sergiye büyük ilgi duyan veliler ve Midyat halk?, resimler hakk?nda pek çok olumlu geri bildirimler verip çocuklar? tebrik etti.