Sorularla çocukların EN’leri

sorularla-cocuklarin-enleriÇocuklar?n en’lerini merak ediyor musunuz? Spordan, sanata, oyundan kitaba EN’ ler söz konusu oldu?unda k?zlar ve erkeklerin tercihleri büyük farkl?l?k gösteriyor.

 

 

Renkli Kalemler gazetecileri olarak okulda ve sokakta bizler gibi genç arkada?lar?m?z?n hangi filmi, spor dal?n?, kitab?, oyuncaklar?, sokak oyunlar?n? sevdiklerini sorduk. Bu ara?t?rmam?zda çok de?i?ik cevaplar ald?k. ??te a?a??da arkada?lar?m?za yöneltti?imiz sorular ve cevaplar?…

Pelin: En çok hangi kitab? seviyorsunuz?

Sulin: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Çünkü yedi tane cücenin bir arada ya?amas? bana çok tuhaf gelmi?ti.

Pelin: En çok hangi filmi seviyorsunuz?

Sulin: Not Defteri.

Pelin: En çok hangi spor dal?n? seviyorsunuz?

Sulin: Basketbolu seviyorum çünkü daha h?zl? oynan?yor ve en heyecanl? maçlar basket maçlar? oluyor.

Pelin: En çok hangi oyuncaklar? seviyorsunuz?

Sulin: Barbie bebek. Onu giydirip onunla evcilik oynamay? çok seviyorum.

Pelin: En çok hangi sokak oyunlar?n? seviyorsunuz?

Sulin: Seksek çünkü benim u?urlu ta??mla oynad???mda kimse beni yenemiyor.

sorularla-cocuklarin-enleri-2Baver: En çok hangi kitab? seviyorsunuz?

Suat: Sefiller kitab?n? seviyorum.

Baver: En çok hangi filmi/diziyi seviyorsunuz?

Suat: Arka Sokaklar’? seviyorum. Çünkü çok fazla aksiyon ve kavga sahneleri var.

Baver: En çok hangi spor dal?n? seviyorsunuz?

Suat: Futbolu çok seviyorum. Bana en uygun, benim en iyi oynayabildi?im spor futbol.

Baver: En çok hangi oyuncaklar? seviyorsunuz?

Suat: Bilyelerimi çok seviyorum. Mahallede hep arkada?larla aram?zda turnuva düzenleriz. Röportaj?m?zda ald???m?z yan?tlar
bizi ?a??rtt?.

Biz de akl?m?za tak?lan sorular? sizlerle payla?mak istedik. Gelin, hep beraber bu konular? dü?ünelim:

  • Sizce neden k?z ve erkekler böyle ayr?m içinde?
  • Sadece k?zlar m? seksek oynar veya ip atlar?
  • Sadece erkekler mi aksiyon, macera ya da sava? filmleri izler?
  • Neden k?zlar?n ço?u duygusald?r?
  • Bu ayr?m normal insanlar? nas?l etkiler?