Süryaniler Yaldo Bayramı’nı Kutladı

49808649_220933278816227_471177956983570432_n (1)Midyat’taki Süryaniler Hz. ?sa’n?n do?umunu simgeleyen ve Süryanice Yaldo ismini verdikleri Do?u? Bayram?’n? kutlad?. Kutlamalar, Midyat’ta bulunan Mort ??buni Kilisesi’nde yap?ld?. Buradaki ayini Mor Gabriel Manast?r? ve Turabdin Metropoliti Timotheos Samuel Akta? yönetti.Yaldo Bayram? her y?l 25 Aral?k’ta ?sa Mesih’in do?a üstü do?u?unu simgeleyen gündür. Ayinde Hz. ?sa’n?n do?umunda ate? yakan çobanlar?n ate?ini simgelemek için mumlar yak?l?p ilahiler söylendi. Bayram öncesi 10 gün boyunca hayvansal g?da tüketmeden oruç tutan Süryaniler, bayramlar?n? co?kulu bir biçimde kutlad?. Bayrama Midyat halk? da e?lik ederek Süryanilerin bayramlar?n? kutlad?.

49113993_384044372346282_2795110913181483008_n