Yasin Ertaş’ın Kuş Sevgisi

47622418İlköğretim 8.sınıf öğrencisi olan Yasin Ertaş hayvanları ve kuşları çok seviyor. Yaşadığı evde çok sevdiği kuşlara yeri olmadığı ve onları kendi evinde besleyemediği için çocukların top oynadıkları sahaya kümes yaptı.Top oynayan çocuklar kümese zarar vermekten korkuyorlar. Çocuklar çift kale maç yaptıklarında, kümese bir şey olacak ve Yasin Ertaş’ın kendilerine kızacağı korkusuyla top oynuyorlar. Hem çocuklar hem de kuşların karşılıklı bir korkusu söz konusu. Çocuklar, kuşlar kümesten çıkıp uçtuğunda “kuşlara top gelecek” diye korkarken, kuşlar da kedilerden korkuyorlar. Çünkü kediler kuşlara çok yakın bir mesafede. Yasin Ertaş, “Taklacı ve Dolapçı” isimli kuşları iki kez çalındığı halde, onları beslemek ve onlarla ilgilenmekten vazgeçmedi. Çünkü kuşlar, Yasin Ertaş’ın hayatı.