Güneşe Bakmak Artık Daha Kolay: Güneş Gözlemevi

Güne?in yüzeyini hiç merak ettiniz mi? Peki gözlemevlerindeki teleskoplar sayesinde bunu görebilece?inizi söylesek?

Uzay Güne? Gözlemevi Nedir?

Uydu Güne? Gözlemevi, güne?i gözlemlemek için 1962 ve 1975 aras?nda Delta roketleri kullan?larak uzaya ba?ar?yla sekiz tanesi yollanm?? olan dokuz tane NASA uydu serisine verilen add?r. Temel görevleri 11 y?ll?k güne? spot çemberindeki morötesi ve x ???n? tayf?n? gözlemlemekti.

Gözlemevlerinde her kademedeki ö?renciler uzay?n görkemli büyüklü?ünü, en yak?n y?ld?z?m?z güne?i, gezegenleri, güne? sistemini, do?al ve yapay uydular?, gökta?? ya?murlar?n?, y?ld?zlar?, ölen y?ld?z kal?nt?lar?n?, y?ld?z do?um bölgelerini ve daha birçok gökyüzü cismi ile olay?n? gözleyerek ve inceleyerek ö?renme f?rsat? bulurlar.

Türkiye’deki Gözlemevleri Nerededir ?

  1. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi
  2. ?stanbul Üniversitesi Gözlemevi Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi
  3. Ege Üniversitesi Gözlemevi
  4. Bo?aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Ara?t?rma Enstitüsü
  5. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulup?nar Gözlemevi
  6. Atatürk Üniversitesi Astrofizik Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi
  7. Ondokuz May?s Üniversitesi Gözlemevi
  8. Çukurova Üniversitesi, Uzay Bilimleri ve Güne? Enerjisi  Ara?t?rma Uygulama Merkezi
Bo?aziçi Üniversitesi Kandilli Gözlemevi ve Ara?t?rma Enstütüsü
Bo?aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Ara?t?rma Enstütüsü

Teleskop Nedir?

IMG_2465-300x225

Teleskop Nedir?

Teleskop uzaydan gelen her türlü radyasyonu al?p görüntüleyen astronomlar?n kulland??? bir Rasathane cihaz?d?r. 1608 y?l?nda Hans Lippershey (Hollanda gözlük üreticisi) taraf?ndan icat edilmi?tir. 1609 y?l?nda Galileo Galilei taraf?ndan ilk defa gökyüzü gözlemleri yapmakta kullan?lm??t?r.

Kaynak: www.tug.tubitak.gov.tr, www.koeri.boun.edu.tr