2014 Yılının En Çok İzlenen Animasyon Filmleri

Geçti?imiz sene Türkiye sinemalar?nda gösterilen ve çocuklar?n izlemekten en çok keyif ald??? animasyon harikalar?n? (boxofficeturkiye.com’dan ald???m?z gi?e bilgilerine göre) Renkli Kalemler okuyucular? için s?ralad?k.

 

2014-yilinin-en-iyi-animasyonlari1.KARLAR ÜLKES?: 17 Ocak 2014’te vizyona girdi. 25 hafta vizyonda kalarak 1.112.740 izleyici say?s?na ula?an film birincili?e oturdu. F?LM?N ÖZET?: Macerac? ve iyi kalpli bir k?z olan Anna, k?z karde?i Prenses Elsa’y? bulup ya?ad??? krall??a sonsuz k?? getiren laneti sona erdirmesini sa?layarak, ?ehrinde ya?ayan insanlar? eski güzel günlerine döndürmeye karar verir. Masals? bir yolculu?a ç?kan Anna’n?n yol arkada?? ise usta bir da?c? olan Kristoff ve sad?k Ren geyi?i Sven’dir. Ayr?ca Olaf adl? bir ba?ka yol arkada?? daha olur. Tehlikeli ve macera dolu bir yol onlar? beklemektedir.

 

2014-yilinin-en-iyi-animasyonlari22.N?NJA KAPLUMBA?ALAR: 5 Eylül 2014’te vizyona girdi. Yedi hafta vizyonda kalarak 329.904 izleyici say?s?na ula?t?. F?LM?N ÖZET?: Film, Manhattan’?n la??m kanallar?nda ya?ayan 4 mutant kaplumba?an?n hocalar? Splinter Usta ile birlikte New York’taki kötülüklere ve Shredder’a kar?? verdikleri mücadeleyi konu al?yor. 1990’l? y?llarda çocuklar?n unutulmaz çizgi kahramanlar?ndan birisi olan Ninja Kaplumba?alar teknolojinin geli?mesiyle birlikte 3 boyutlu olarak Türkiye’de de gösterime girdi.

 

 

2014-yilinin-en-iyi-animasyonlari33.ARI MAYA: 31 Ekim 2014’te vizyona girdi. Alt? hafta üç gün vizyonda kalarak 325.811 izleyici say?s?na ula?t?. F?LM?N ÖZET?: Dünyaya yeni gelmi? bir yavru ar? olan Maya, kovandaki di?er ar?lardan farkl?d?r. Yasak oldu?u halde yaban ar?lar?na dü?manl?k beslememekte, onlardan korkmamaktad?r. Günün birinde kovan?n de?erli ar? sütü çal?nd???nda herkes Maya’n?n suça ortak oldu?undan ku?kulan?r. Kimse Maya’n?n masum oldu?una inanmaz. Gerçe?i ortaya ç?kar?p masumiyetini kan?tlamak isteyen Maya, yan?na en iyi arkada?? Willy’i de alarak yaban ar?lar?n?n kovan?na gider.

 
2014-yilinin-en-iyi-animasyonlari44.EJDERHANI NASIL E??T?RS?N 2: 20 Haziran 2014’te vizyona girdi. 25 hafta vizyonda kalarak 333.686 izleyici say?s?na ula?t?. F?LM?N ÖZET?: Hiccup ve Toothless’?n Berk adas?ndaki ejderhalar?n? ve Vikingleri bir araya getirmesinin üstünden be? y?l geçmi?tir. Maceralar?ndan birinde, gizli bir buz ma?aras? ke?federler. Buras?, Dragon Rider’?n evidir. Bunun üzerine yeniden bozulma ihtimali olan huzuru korumak için bir sava?a girerler. Hiccup ve Toothless, insanlar?n ve ejderhalar?n gelece?ini korumak için ancak beraber hareket ederlerse ba?ar?l? olabileceklerini anlarlar. Art?k, inand?klar? ?eyler için bir arada olup ayakta durma zaman?d?r.