Büyülü Bir Dünya: Kitap

Bir gün bir kitap okuruz ve belki de bütün hayat?m?z de?i?ir. Nas?l m?? Biz s?radan hayat?m?z? ya?arken tesadüfen bir kitapç?da bir kitap kapa?? gözümüze çarpar. Kitab?n ad?, yazar?, konusu bizi kendine çeker ve yepyeni bir dünyaya ad?m?m?z? atar?z. T?pk? “Alice Harikalar Diyar?nda” kitab?ndaki gibi tav?an?n pe?inden gider, bilinmez bir delikten içeri gireriz. ??te o anda yepyeni ve harikalarla dolu bir dünya ba?lar?z.

Her çocuk kitab? çocuklu?umuza verilmi? bir arma?an gibidir. Do?um günümüzde ald???m?z s?radan bir hediye gibi de?il, bizi de?i?tirecek harika bir dünya hediye alm?? oluruz.

Ald???m en güzel birkaç hediye ve bana hissettirdikleri:

 

resized_a3815-58e6prens

Küçük Prens:

Prensin hayallerini de, sevdi?i gülü de hayat?m boyunca hiç unutmayaca??m. Ba? ucumda bir resmi var hala Küçük Prens’in, her gece onu görüp uykulara dalar?m.

Peter Pan:

Hiç büyümek istemiyorum ben de, olur mu Baba?

?ki Y?l Okul Tatili:

Bir zamanlar bunu gerçek san?yordum. Orta okulu bitirince iki y?l boyunca tatil hayali kuruyorum. Belki sistem de?i?ir, belki…

Oliver Twist:

En zay?f an?mda bile hedeflerime ad?m ad?m ilerlemekten vazgeçmeyece?im.

Don Ki?ot:

Benim de bir at?m olsa ben de maceradan maceraya at?lsam ke?ke…