MEB Tarafından Tavsiye Edilen Filmler

Milli E?itim Bakanl??? izlemesi gereken filmler için tavsiye film listesi yay?nlarken liste içerisinde 50 adet film yer ald?.

Son dönemde yap?lan seminer çal??malar?nda Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan izlenmesi için film önerileri sunulmaya ba?land?. Tavsiye edilen film listesi içerisinde belgeseller, dünya çap?nda üne kavu?mu? filmler de yer almaktad?r.

 • 3 Idiots
 • 400 Darbe / The 400 Blows
 • AmericanTeacher
 • Arkada??m?n Evi Nerede / Khane-ye Doust Kodjast?
 • Asyan?n Kandilleri (Belgesel)
 • Bana Güven / Lean on Me
 • Bat?ya Do?ru Akan Nehir (Belgesel)
 • Bay Lazhar / Monsieur Lazhar
 • Billy Elliot
 • Bir Fazlas? De?il / Not One Less
 • Birinci S?n?f / The First Grader
 • Can Dostum / Good Will Hunting
 • Can?m Ö?retmenim / Monsieur Lazhar
 • English Vinglish
 • Etek Günü / La Journêe de la Jupe
 • Hababam S?n?f? (1975)
 • Hababam S?n?f? Dokuz Do?uruyor (1979)
 • Hababam S?n?f? Güle Güle (1981)
 • Hababam S?n?f? S?n?fta Kald? (1976)
 • Hababam S?n?f? Tatilde (1978)
 • Hababam S?n?f? Uyan?yor (1977)
 • ?ki Dil Bir Bavul
 • ?mparatorlar Kulübü
 • Kara (Black)
 • Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards)
 • Kerkenez / Kes
 • Koro / LesChoristes
 • Kör Nokta
 • Küçük A?ac?n E?itimi / The Education of Little Tree
 • Malcolm X
 • Olmak ve Sahip Olmak / Être et Avoir / To Be and To Have
 • Ö?retmen / Teaching Mrs. Tingle
 • Ö?retmenim Bay Kim / My Teacher, Mr. Kim
 • Ölü Ozanlar Derne?i / Dead Poets Society
 • Özgürlük Yazarlar?
 • Patch Adams
 • Ron Clark’?n Hikâyesi / The Ron Clark Story
 • Sessizlik / Dogani
 • Sevgili Ö?retmenim / Mr. Holland’s Opus
 • Sevgili Ö?retmenim / To Sir with Love
 • S?n?f / EntreLesMurs (The Class)
 • S?n?f?n Önü / Front of the Class
 • Siyah / Black
 • Süpermen’i Beklerken / Waiting For Superman
 • ?eytana Kar?? / Ondskan-Evil
 • Tarih Ö?rencileri / The History Boys
 • Tepetaklak Nelson / Half Nelson
 • The Blindside
 • Tom Brown’?n Okul Günleri / Tom Brown’s Schooldays
 • Yerdeki Y?ld?zlar / Taare Zameen Par
 • superman3idiots
 • KAYNAK:https://www.ogretmenlericin.com