Neymiş ki bu Bienal?

neymis-ki-bu-bienalDü?ler Atölyesi’nde s?n?f arkada?lar?m?n 15 May?s-15 Haziran tarihleri aras?nda ?stanbul’daki bienal için yapt??? “Küçük Olan ?yidir” temal? çal??malar?n foto?raf?n? çektik.

 

 

S?n?f arkada?lar?m resimlerini ?stanbul’a yollad?. Eve geldi?imde bienali merak etti?im için ara?t?rd?m ve ?u bilgilere ula?t?m:

Bienal, ?talyanca “her bir di?er y?l” anlam?na gelen ve iki y?lda bir düzenlenen etkinliklere verilen add?r. Ço?unlukla kültürel veya sanatsal faaliyetler için kurulan bir terimdir. En eski bienal 1895’ten beri düzenlenen Venedik Bienali’dir.

Türkiye’de 1987 y?l?ndan beri düzenlenen ve her iki senede bir tekrarlanan Uluslararas? ?stanbul Bienali bulunmaktad?r.