Orta Oyunu

Müzik, dans, taklit gibi unsurları içeren seyircilerin ortasında oynanan geleneksel bir oyundur. Halk tiyatrosu örneğidir. Canlı oyuncularla oynandığı için bir gölge oyunudur. Karagöz’den bir farkı bulunduğu gibi bu iki tür arasında oyun dağarcığı , güldürme yöntemleri, kişiler ve yapı bakımından önemli benzerlikleri de bulunmaktadır. Orta oyununun kaynaklarına ilişkin çeşitli görüşler vardır. Adından yola çıkılarak en yaygın anlamıyla seyircinin ortasında oynanan bir oyun olarak bilinir. Ancak “Orta” sözcüğü yalnızca bir mekan değil aynı zamanda bir sürece ya da bir sırayı belirleme açısından anlam taşıyabilir.