Tarihi Taş Evler Onarılıyor

Dünyan?n ilk kat mülkiyetli evleri olan, Çukurca’n?n tarihi ta? evleri onar?l?yor.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bulunan tarihi ta? evler onar?l?yor. Çukurca merkezde kale eteklerinde ve çevresinde bulunan tarihi ta? evlerin turizme kazand?r?lmas? ve bir bölümünün çe?itli amaçlarla kullan?lmas? için yeniden aya?a kald?r?l?yor.

Dünyan?n ilk çok katl? y??ma ta? evleri ve ilk kat mülkiyetli evler oldu?u bilinen Çukurca Evleri’nin bir k?sm?n?n onar?m? tamamland?. Merkezde bulunan büyük konak, Çukurca yöresel ürünler merkezi ve pazar? olarak kullan?lacak.

IMG_8784        IMG_8800