14 Mayıs Bölgesel Gönüllü Buluşması

Her y?l düzenlenen fakat pandemi nedeniyle iki y?ld?r gerçekle?tirelemeyen bölgesel gönüllü bulu?malar?n?n Karadeniz aya?? Giresun’da gerçekle?tirildi.

giresun.pnGiresun Ö?retmenevinde olan etkinli?e Ordu, Samsun, Giresun illerinden yakla??k 70 gönüllü kat?ld?. Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf?, etkinlik noktas? yöneticilerinin ve ?stanbul’dan gelen yöneticilerinde bulundu?u toplant? büyük bir co?ku ile kutland?.