Kil Çamurundan Hayallere Giden Yol

Van ilinin tek seramik ustas? olan Nusret Erdinç, ebru ve çini sanat?yla da ilgileniyor. Erci?’te “Ne Seramik” ad?nda seramik ve çini atölyesi bulunan Nusret A?abey; Van, Bitlis, Mu? gibi bir çok ilde seramik üretimi yap?yor.

IMG-20230108-WA0005

Küçük Ya?larda Serami?e ?lgi Duyan Nüsret AB? Sonradan Okullunda Okuyup Bu ??i Profesyonel Olarak Devam Ediyor. Ayr?ca Halk E?itim ve Kendi Atölyesinde Seramik Ve Çini Kurslar? Veriyor.Renkli Kalemler Ekibi Olarak Bizleri Atölyesinde Misafir Ederek Seramik Ve Çini Sanat?n?n A?amalar?n? Gösteren Sorular?m?za keyifle Cevaplayan Nüsret Abiye Te?ekkür Ederim. Nüsret Abiyle Yapt???m?z Röportaj Hep Birlikte Okuyal?m.


Yapt???n?z seramiklerin topra??n? nerden al?yorsunuz?
Kütahya ?zmir, Afyon

 Atölyenizi ne zaman açt?n?z?
2018 de  açt?m.

Seramik yap?m?nda kaç yöntem vard?r?
3 farkl? yöntem vard?r.

Seramikleri kullanmadan önce ne tür a?amalardan
?lk kil çamurundan ?ekillendirme kal?p sonra f?r?nlama pi?iririz en son süsleme ve tekrar f?r?nlama 3 farkl? yöntem vard?r. ?ekillendirme pi?irme ve çizim boyayla süslemek.

Pi?irmeyi nerde yap?yorsunuz ve kaç derecede?
Seramik f?r?n?nda 1050 derecede 9 saat pi?iririz ve 24 saat bekledikten sonra f?r?ndan ürünleri ç?kar?r?z.

Süsleme yapt???n?z boya f?rçalar? neden yap?lm??t?r?
Keçi k?l?ndan yap?l?r.

Yapt???n?z ürünler ne kadar süre kullan?labilir?
Bir k?r?lma olamad??? sürece 400 y?lla kadar renkler kal?c? olur.

 En çok hangi ürünleri yap?yor?
Kupa bardak, tabak, fincan tak?mlar? ve süs objeleri.

IMG-20230108-WA0031