Renkli Kalemler Ekibi, Gazete Matbaasını Ziyaret Etti

Renkli Kalemler Projesi’nin çocuklar? ve gönüllüleri Ye?il Giresun Gazetesi’nin bas?ld??? yeri ziyaret etti.

giresun matbaa2Gezi esnas?nda gazetecili?in detaylar?n?, gazetenin bas?m a?amalar?n?, tekniklerini ö?renen ekip güzel dakikalar geçirdi. Usta gazetecilere sorular?n? soran ekibin hissetti?i heyecan gözlerinden belliydi