Giresun Pastası

giresun pastas?
Giresun’un me?hur macunlu pastas? haz?rlan?rken amonyak, s?v? ya?, ?eker ve su bir kaba konur. ?eker eriyene kadar ç?rp?l?r. Haz?rlanan malzemeye un konulup macun k?vam?na gelene kadar yo?rulur. Meydana gelen hamurun yar?s?na kakao konulup yo?rulur. ?ki ayr? hamur tezgaha ç?kar?l?r. Sade olan hamurun içerisine kakaolu hamur konulup rulo haline getirilir. Kare ?eklinde kesilir. Üzerine yumurta sürülüp çatal çekilir.