Görele Dondurması

giresun dondurma150 y?ll?k geçmi?e sahip olan Görele Dondurmas?, Giresun’un Görele ilçesinde yap?lmaktad?r. Bir Arnavut taraf?ndan yerel köylerde köy dondurmas? olarak yap?lmaya ba?lanm??, daha sonra köy dondurmas?n?n ismi Görele Dondurmas? olarak de?i?tirilmi?tir. Yemesi ve sindirimi kolay bir dondurma olup süt, salep, ?eker ve meyan kökü ile do?al olarak üretilmektedir. Ah?ap f?ç?n?n içinde kalaylanm?? bak?r silindir ile sat??a sunulmaktad?r.  Görele Dondurmas? Türk Patent Enstitüsü taraf?ndan tescillenmi?tir.