Hakkari Çukurca Tahini Markalaştı

Birçok yöresel ürünleri konusunda me?hur olan Hakkari; son zamanlarda yöresel ürünler satan Zap markas? ile markala?maya gidiyor.

20171224_120409

Art?k Hakkari’de Zap markas? ile çe?itli yöresel ürünler bulmak mümkün. Özellikle de Çukurca ilçesinde ekilen susam ile yap?lan tahin, kuru ve ya? incir, incir ekme?i, kuru dut, b?tt?m peyniri ve çe?itli yöresel ürünler; Zap markas? ad?yla piyasaya sunuldu.

Y?llard?r Zap Vadisi’nde ve köylerde ekilen susamlar, tarihi ta? de?irmenlerde tahin haline getiriliyordu ve sadece bölgede sat?l?yordu. Hakkari ve civar?nda lezzeti ile oldukça me?hur olan Çukurca tahini ?imdi Zap ismi ile tescillenerek markala?t?.

Çukurca Kaymakaml???’n?n öncülü?ünü yapt??? yöresel ürünlerin markala?ma ve piyasaya sunulma projesi büyük ilgi gördü. Hakkari merkez ve Çukurca ilçesine ba?l? köyler üretimlerini de?erlendirmek için kurulan kooperatife ürün satmaya ba?lad?lar.

Çukurca Kaymakam? Temel Ayça, “Çukurca’n?n hak etti?i yere gelmesi için elimizden geleni yap?yoruz. Art?k Çukurca kendi üretti?i markas?yla ve güzel görsellerle tan?nacak.” dedi.