Gerçekten yetenekli misiniz?

Her çocuk farkl? yeteneklere sahiptir. Önemli olan bu yeteneklerin önceden ke?fedilmesi ve yetenekleri do?rultusunda özel e?itim almalar?d?r. Her çocuk farkl? do?ar, her çocu?un farkl? yetenekleri...

Van’da eğitim

Van Milli E?itim Müdürlü?ü’nde ?ube Müdürü Ali ?hsan Y?ld?z ile yapt???m?z röportajda Van’daki e?itim  hakk?nda birçok bilgiye sahip olduk. Ayr?ca Van’da ya?anan depremden sonra...

SON YAZILAR

Daha fazla

    HABER KARMASI

    Daha fazla