23 Nisanı Zeyrek’te Kutladık

30 Nisan 2023 tarihinde TEGV Zeyrek Öğrenim Biriminde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladık. Kutlamamıza çocuklar,...

Yapı Kredi Sınırları Kaldırıyor Çocukları İlklerle Buluşturuyor

Yapı Kredi, 2006’dan bu yana TEGV iş birliğiyle ilköğretim çağı çocukları için “Okuyorum Oynuyorum” projesini yürütüyor. Proje kapsamında TEGV öğrenim birimlerindeki...

18 Yıl Sonra UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline Ev Sahipliği Yaptık

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin ev sahipliğini 2005’ten sonra tekrar Türkiye yaptı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İngiliz devi...

İnternet Reklamları Ne Kadar Gerçek?

?nternet ve televizyonda her an reklamlar kar??m?za ç?k?yor. Çocuklar? etkilemek için özellikle k?sa süreli, parlak efektli ve müzikli reklamlar kullan?l?yor. Renkli Kalemler...

HAYAT TAMİRCİSİ TEGV’DE!

Engelli hayvanlar için protez üreten, Hayat Tamircisi ad?yla bilinen Hasan K?z?l bizleri TEGV’de ziyaret etti. Çocuklarla hayvan sevgisi, üretti?i protezler ve hayvanlar?n hayat?m?zdaki yeri...

ESPARK’TA TEGV YARARINA “SESİM RESİM” SERGİSİ

Sanatç? Cenk Yüksel’in “E?itimde F?rsat E?itli?i” temas?yla resmetti?i hikayelerin sergisi Espark’ta aç?ld?. Sanatç? Cenk Yüksel taraf?ndan “E?itimde F?rsat E?itli?i” temas? ile resmedilen hikayelerin sergisi “Sesim...

GAZETECİLERİN TEGV ZİYARETİ

Deneyimli gazeteciler Saadet Yörükçü ve foto muhabiri Mehmet Öztürk Renkli Kalemler etkinli?i için bizleri ziyaret etti. Renkli Kalemler etkinli?i çocuklar?n?n gazeteci koçu olan deneyimli gazeteci...

TEGV’Lİ ÇOCUKLAR YEREL BASINDA!

Yerel bas?n kurulu?u ESGROUP’u ziyaret ettik. Ziyaret boyunca televizyon ve gazete çal??anlar?ndan gazete ve televizyon yay?nc?l??? hakk?nda bilgiler ö?rendik. Ziyaret haberimiz, ayn? günün ak?am?...

ÇOCUKLAR İÇİN BİDEV ve TEGV İŞ BİRLİĞİ

Basketbol için Destek ve E?itim Vakf? Yönetim Kurulu üyeleri, TEGV Eski?ehir’i ziyaret ederek sorular?m?z? yan?tlad?. Eski?ehir Atatürk E?itim Park? Ali Numan K?raç Etkinlik Merkezi’ni ziyaret...

Tabiat Harikası Van Gölü Kuraklıkla Mücadele Ediyor

Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf?, Van Erci? Ö?renim Birimi çocuklar?, Van Gölü sular?n?n çekildi?i noktada resim yaparak kurakl??a dikkat çektiler. Van Gölü'nün kuzey k?sm?nda kalan Erci?...

SON YAZILAR

Daha fazla

    HABER KARMASI

    Daha fazla