Doğal Taşların Vücudumuzdaki Etkilerinden Haberdar Mısınız?

Günümüzde do?al ta?lar çok revaçtad?r. Baz? insanlar bu ta?lar?n hissettirdi?i dü?üncelere inanmaktad?r. Bu ta?lar?n her birinin farkl? anlamlar? vard?r. Biz de sizlere en sevdi?imiz...

Kızlar Bu Haber Size

Birbirinden güzel ve pratik saç modellerini sizler için ara?t?rd?k ve denedik. Gelin birlikte bakal?m: 1.At kuyru?u Hepinizin bildi?i pratik ama s?cak yaz günlerinde kullan?m aç?s?ndan...

Tırnak Nasıl Süslenir?

Özellikle biz k?zlar?n oldukça ilgisini çeken t?rnaklar?m?z?n nas?l süslendi?i konusunu sizler için anlataca??m. ?lk olarak süslemeye karar verdi?imiz t?rna??m?za ?effaf renkli bir oje sürelim. ...

Benim Modam

Renkler ve zevkler tart???lmaz. Bence moda insan?n kendi zevkidir, can?n?n istedi?ini, kendine yak??an? giymesidir. Bana göre as?l moda budur zaten.     Sizler için mevsimlere göre kendi...

Okula giderken yapabileceğiniz saç modelleri

Sizin için okula giderken yap?labilecek saç modellerini ara?t?rd?k. Hem kolay hem de güzel saç modellerinden baz?lar?n? sizin için seçtik. Topuz: Topuz yap?m?nda ilk ba?ta s?k?ca...

Moda denilen şey

Moda ilgi çekmek, güzel olmak için takip edilir. Moday? genel olarak kad?nlar takip ediyor gibi gözükse de asl?nda isteyerek veya istemeyerek herkes ??k olmak...

Bu kahvenin 40 bedeni var!

18 ya??ndaki Frans?z Aimee Kick enteresan bir ?ey yapt?. Kahveye olan tutkusu bilinen genç k?z, kendisine mezuniyet balosu için kahveden bir elbise haz?rlad?. Francis...

Baloya hala hazır değil misiniz?

Mezuniyet balo zaman? yakla??nca k?yafet tela?? da ba?lad?. Hala k?yafet seçememi? k?z arkada?lar?m?za i?te 2 kombinasyon önerimiz: Sar???n arkada?lar?m?z için favori önerimiz; siyah ku?akl?,...

SON YAZILAR

Daha fazla

    HABER KARMASI

    Daha fazla